Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


Catàleg de la UAB

Catàleg Col·lectiu

Bases de dades

Internet de Ciències Socials

Recursos d'informació de la Biblioteca

Formació d'usuaris

Noves adquisicions

Altres exposicions

OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...Travessant fronteres, un paisatge que es transforma: els immigrants

 

fuss.gif (5088 bytes)

 

L'impacte de la immigració està produint una realitat social i cultural cada cop més variada i que requereix una política d'actuació adient a noves necessitats. Els problemes socials amb els immigrants de països poc desenvolupats, la publicació a Espanya de l'anomenada Ley de Extranjería, l'arribada constant de pasteres a les nostres fronteres, la dificultat dels sense papers  per legalitzar la seva situació, els conflictes racistes que aquestes situacions provoquen, tot això són esdeveniments de plena actualitat que alhora que impulsen el creixement urbà, aporten un canvi espectacular en les societats i les seves economies.

migration.gif (52037 bytes)Després de la desaparició, l'any 1992, de les fronteres internes de la Unió Europea, la política migratòria europea i espanyola se centra actualment en els fluxes i contingents extracomunitaris. És una política que fins ara s'ha caracteritzat  per articular un sistema restringit d'entrades i de permisos de residència i de treball. Això ha produït un gran repte: el de la implantació d'un procés integrador i la configuració d'una societat pluricultural on es contempli l'immigrant com a subjecte de dret.

La Biblioteca de Ciències Socials, us ofereix amb aquesta exposició, una selecció del seu fons bibliogràfic amb ítems des de 1995 en endavant (tingueu en compte, però, que les revistes anteriors a aquesta data poden tenir números actuals sobre el tema p.e. Anuario estadístico de extranjería, 1998) i una guia per poder ampliar aquesta  informació amb els següents apartats:

 

 

opac.gif (1007 bytes) Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB via web http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Alguns termes de cerca poden ser:

Per matèries:

emigració i immigració
europa emigracio i immigració (igual per a la resta de països)

Per paraules clau: per ampliar coneixements  d'un país en concret, d'un congrés, de revistes, o de documents en diferents llengües.

emigració població espanya
migrations estats units
migraciones revistes

Si voleu buscar més informació en matèries relacionades amb el tema podeu fer la cerca per matèria:

treballadors estrangers
geografia de poblacions
ésser humà migracions
migració interna

Exemples de cerca:

cataleg.gif (5781 bytes)

Per últim, us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc).

Bases de dades

Trobareu tota la informació a la pàgina http://www.bib.uab.es/cd-rom.htm. Per exemple, els títols en l'àmbit jurídic i legislatiu es troben sota l'epígraf de matèries 34 (Dret). En psicologia hi ha Psyclit i per a sociologia Sociological abstracts (Sociofile).

flic.gif (5847 bytes)

Com a bases de dades de referència i multidisciplinars trobareu, entre d'altres, CSIC, així com d'altres sobre bibliografies nacionals i de llibres a la venda, tesis doctorals, etc. 

 

També trobareu bases de dades directament des d'Internet, com:  

diferen.gif (8663 bytes)

  Recursos a Internet

Associacions d'àmbit social especialitzades en immigració i vinculades a la Generalitat de Catalunya.
(http://www.gencat.es/entitats/asocial.htm#immigra)

Defensor del Pueblo (http://www.defensordelpueblo.es). En l'apartat Documentos hi trobareu les conferències de l'any 1999, entre elles La Immigración y los derechos del hombre.

Migracions a la web de la Biblioteca dins de l'apartat d'Àrees temàtiques de Ciències Polítiques a Internet. Pàgina sobre recursos de migració a Catalunya, Espanya i àmbit internacional. Inclou també un apartat amb  bases de dades especialitzades.

Naciones Unidas:

Síndic de Greuges Fa informes anuals que arriben al Parlament de Catalunya. Posterioment es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i independetment amb el títol: Informe al Parlament de Calunya emès pel Síndic de Greuges.

legisl.gif (1089 bytes) Legislació específica

A Catalunya: http://www.gencat.net

A Espanya:

  • Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000. (BOE núm. 13, de 19 de febrero de 2000).

  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, 12 de enero de 2000)

  • Corrección de errores de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos.... (BOE núm. 20, 24 de enero de 2000). Actualment aquesta Llei i segons les afirmacions als mitjans de comunicació del ministre en funcions d'Administracions Públiques, Ángel Acebes, està en procés de reforma. La regularització extraordinària dels estrangers en situació irregular té un termini del 21 de març al 31 de juliol). Per veure més informació, cliqueu: (http://www.mir.es/ulthora/ulthora.htm), (http://www.mtas.es/dgas/regulari/default.htm). També a través de l'Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es).

Per veure més informació sobre normativa bàsica cerqueu: (http://www.mir.es/extranje/normativ.htm).

Àmbit internacional: http://www.ecri.coe.int/fr/sommaire.htm

 

llistat.gif (354 bytes) Llistat bibliogràfic

Consulteu el llistat bibliogràfic sobre les obres de Travessant fronteres, un paissatge que es transforma: els immigrants que podeu trobar a la Biblioteca de Ciències Socials.

Recordeu que podeu consultar el llistat de les altres exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials.

 

birds1.gif (37310 bytes)

 

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 3 d'abril de 2000.
Podeu fer comentaris