Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


Catàleg de la UAB

Catàleg Col·lectiu

Bases de dades

Internet de Ciències Socials

Recursos d'informació de la Biblioteca

Formació d'usuaris

Noves adquisicions

Altres exposicions

OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...


Tractats internacionals

treatieslycos.gif (35433 bytes)

La Biblioteca de Ciències Socials organitza aquesta exposició bibliogràfica  per tal de difondre la guia que ha elaborat recentment:

Com trobar informació sobre tractats internacionals (http://www.bib.uab.es/socials/tractats.htm)

La Comissió de Dret Internacional de les Nacions Unides va elaborar l’any 1969 el Conveni de Viena sobre Dret dels tractats, http://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.html. A l'article 2(1)(a) es defineix els tractats com a "an international agreement concluded between States in written form and governed by international law..."

El Decret 801/1972 del 24 de març de 1972 va significar l'adaptació dels principis d'aquest conveni a l'Ordenament espanyol. L'article 2 a) definia així els tractats internacionals: "Se entiende por "tratado internacional" el acuerdo regido por el Derecho Internacional y celebrado por escrito entre España y otro u otros Estados, o entre España y un Organismo u Organismos internacionales de carácter gubernamental..."A més de la guia, us indiquem a continuació algunes de les eines  per localitzar informació sobre dret dels tractats i textos o història dels tractats internacionals.opac.gif (1007 bytes) Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB via web http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Alguns termes de cerca poden ser: 

Per matèria:

tractats
Espanya relacions exteriors-tractats
Comunidad Económica Europea, Països de la-relacions exteriors tractats
Espanya-tractats
Comunidad Económica Europea, Països de la-tractats comercials

Per paraula clau de matèria (cerca avançada):

tractats (tots aquells registres que continguin el terme "tractats" com a matèria)

Exemples de cerca:

tract1.jpg (9554 bytes)

tract2.jpg (17625 bytes)


Per últim, us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc).

 

Bases de dades

Els tractats internacionals signats per Espanya els trobareu a:
BDA Aranzadi. L'apartat de Legislació conté tota la legislació publicada al Boletín Oficial del Estado, inclosos els tractats. Per localitzar tractats, introduïu el terme tratados internacionales al camp VOCES i, per delimitar la cerca, altres termes, com els noms dels altres països signants o el tema del tractat als camps VOCES i/o RESUMEN.

Pels tractats de la Unió Europea podeu consultar la base de dades Iberlex UE, la qual conté les disposicions de la Unió Europea publicades al Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Per cercar tractats cal introduir el terme Acuerdo al camp RANGO i, per delimitar la cerca, podeu introduir més termes, com els països signants o la matèria de la qual tracta el tractat que busqueu.

A Internet: no existeix una base de dades on s'apleguin tots els tractats internacionals existents, però la base de dades de tractats de les Nacions Unides és avui potser la més gran base de dades de tractats internacionals disponible a Internet. 

The United Nations Treaty Collection: http://untreaty.un.org.

 

Recursos a Internet

A través de l'Internet es pot accedir a moltes adreces que donen informació sobre tractats internacionals i, en alguns casos, el text complet.

Dins la guia Com trobar informació sobre tractats internacionals hem recollit un bon nombre de recursos internet per països i organismes internacionals. Tot i així, donat que aquesta informació és molt canviant, recomanem utilitar motors de cerca per localitzar adreces que no es trobin dins el nostre recull. Alguns motors de cerca són:

Yahoo         http://www.yahoo.com
Infoseek     http://infoseek.go.com
Lycos         http://www.es.lycos.de
Alta Vista   http://www.altavista.com

     

llistat.gif (354 bytes) Llistat bibliogràfic

Consulteu el llistat bibliogràfic dels documents que contenen informació sobre tractats internacionals i/o els textos, que podeu trobar a la Biblioteca de Ciències Socials. A més la biblioteca ha seleccionat unes obres que ha considerat especialment interessants:
(http://www.bib.uab.es/socials/tractats.htm#biblioteca).

 

Recordeu que podeu consultar el llistat de les altres exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials.

aniflag.gif (9780 bytes)


Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Despatx d'Estadístiques o al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada l'1de març de 2000.
Podeu fer comentaris.