Durada de
l'exposició:
juny/juliol 2001

Catàleg

Biblioteca digital

Internet

 

OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMsInternet

Dret informàtic

     

Presentació

a càrrec de Josep Maria Basart

 

Els nostres usos i costums, les nostres normes i pautes socials, no canvien al mateix ritme en què avança la tecnologia. Sovint, les possibilitats que ens ofereixen els nous estris i les noves tècniques ens col·loquen enmig de situacions totalment noves, per a les quals no tenim encara determinat quin ha de ser el conjunt de normes que les regulin. Trobem, així, que la llei (el dret) es troba constantment davant de noves exigències a les quals ha de donar resposta quan el context no està encara del tot comprès, en particular, pel que toca als conflictes entre drets i deures que aquest pot generar.

Un espai paradigmàtic en què hi trobem prou manifestes aquestes dificultats ens el dóna les noves tecnologies de la informació. La protecció de les dades personals, la seguretat en el comerç electrònic -tant per al comprador com per al venedor-, els drets de còpia de la informació difosa a Internet o la certificació electrònica són mostres ben actuals d'aquests àmbits que reclamen, peremptòriament, algun tipus de regulació externa per part d'una autoritat reconeguda (cas de la UE), o bé de regulació interna per part dels agents implicats (cas dels EUA). Els dos models són possibles i cadascun té avantatges i inconvenients que han de ser ben sospesats. En el nostre país, seguint els principis establerts en les diverses Directives europees, disposem ja d'un desplegament prou notable de lleis, reglaments i decrets que volen establir unes regles de joc socialment acceptables per a aquests nous reptes.

          


Pàgina preparada per la Biblioteca Universitària de Sabadell
Informació tancada 05/06/01

Podeu fer comentaris