Durada de
l'exposició:
abril/maig 2001

Presentació

Catàleg

Biblioteca digital

Bases de dades

OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMsInternet

Empresa i medi  ambient

     

  Internet

 

Centre d'Iniciatives per a la Producció Neta (CEMA) empresa adscrita al Departament de Medi ambient que té per objectiu impulsar que les indústries catalanes adoptin pràctiques i tecnologies que condueixin a la reducció en origen dels residus i emissions contaminants que generin els seus processos productius 

Directori sectorial d'empreses de serveis de protecció de medi ambient a Catalunya

RobotVERD és un metabuscador de recursos de medi ambient. Està dividit en dos grans blocs, Recursos d'Informació i l'Ambient als Mitjans de Comunicació, que es poden consultar conjuntament o per separat

Qualitat ambiental en empreses i productes informació del Departament de Medi Ambient

Quality Network inclou informació sobre normes ISO 9000 i 14000, el Sistema CE d'Ecogestió i Ecoauditoria EMAS, etc., a més d'una molt interessant pàgina d'enllaços

Recull d'enllaços del World Business Council for Sustainable Development 

          


Pàgina preparada per la Biblioteca Universitària de Sabadell
Informació tancada 30/03/01

Podeu fer comentaris