Durada de
l'exposició:
abril/maig 2001

Catàleg
Biblioteca digital
Bases de dades
Internet

 

OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMsInternet    

Empresa i medi  ambient

   

Presentació

a càrrec de Ma. Rosa Rovira Val 

(professora de Comptabilitat mediambiental)

 

La conscienciació de la societat vers la situació de degradació del planeta ha anat creixent des de principis dels anys 90. La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro al 1992 marca un punt d’inflexió a partir del qual la reflexió sobre la problemàtica mediambiental està present en tots els àmbits: científic, polític, fins i tot a nivell quotidià de les persones.

En economia, ja no es parla de creixement il·limitat, a l’espera de que la tecnologia solventi els problemes causats per aquest. El creixement econòmic ha de tenir en compte la sostenibilitat del planeta: garantir que les generacions futures disposaran dels mateixos recursos que nosaltres.

En el camp empresarial, després d’una dècada dedicada a obtenir certificacions de qualitat del productes i serveis, les empreses actualment es veuen abocades a implantar sistemes de gestió mediambiental per obtenir les corresponents certificacions mediambientals sobre l’impacte de la seva activitat en l’entorn.

  En uns estudis de Ciències Empresarials, on aquests temes mediambientals encara no han estat incorporats als manuals habituals de les diferents disciplines que s’imparteixen als estudiants, hem intentat compensar aquesta mancança posant a disposició dels alumnes textos actuals de la temàtica de medi ambient. A la Biblioteca Universitària de Sabadell es poden consultar una sèrie de llibres relacionats amb el medi ambient, els quals han estat agrupats sota un mateix topogràfic, el 502.3.

  Concretament, podeu trobar:

  502.3               Ecologia. Medi ambient

  502.3 (UE)       Medi ambient a la Unió Europea

  502.3:32          Política del medi ambient

  502.3:33          Medi ambient i economia

  502.3:657        Comptabilitat social i mediambiental

  502.3:658        Empresa i medi ambient

  502.3:711        Ecologia urbana

   

   

          


Pàgina preparada per la Biblioteca Universitària de Sabadell
Informació tancada 30/03/01

Podeu fer comentaris