Biblioteques UAB
Homepage de la biblioteca
OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMsInternet


Cristal·lografia: Powder Diffraction File

Exposició bibliogràfica, octubre de 2002


El Powder Data File (PDF) és un fitxer informatitzat de dades de difracció de raigs X de pols. En l'actualitat conté mes de 150.000 entrades que inclouen compostos minerals, compostos orgànics, compostos d'interès farmacèutic etc.
Així doncs, aquesta base de dades és d'interès en molts camps de les Ciències (Biologia, Química, Física, Geologia, Ciència de materials etc.).
La difracció de raigs X de pols és una tècnica no destructiva i que precisa una petita quantitat de mostra; serveix per a estudiar molts tipus de materials amb la condició que siguin cristal·lins. Es pot dir, per tant, que es tracta d'un mètode de caracterització cristal·logràfic.
Aquesta tècnica és àmpliament utilitzada per a estudiar diferents aspectes dels cristalls:
Identificació de fases cristal·lines, anàlisi quantitativa, determinació dels paràmetres de la cel·la unitat, determinació d'estructures cristal·lines, mesura de la mida de les partícules, defectes cristal·lins i desordre.
El PDF és una eina fonamental per identificar fases cristal·lines ja que el diagrama de difracció de raigs X de pols és una veritable empremta digital de les fases cristal·lines. La identificació es porta a terme per comparació amb les dades contingudes en cada fitxa del PDF.
A la UAB es disposa d'equips de difracció de raigs X de pols (Servei de Difracció de Raigs X) que són utilitzats per un bon nombre de grups de recerca.
El darrer mes de setembre ha arribat a la biblioteca de Ciències i d'Enginyeries la versió 2001 del PDF. Aquesta versió treballa en entorn windows, cosa que representa una millora substancial respecte de la versió 1991 (entorn DOS) que teníem fins ara.


Joan Francesc Piniella


Llibres exposats

Enllaços de cristal·lografia

Fons documental: què hi ha a les biblioteques de la UAB


Consultant el Catàleg de les biblioteques de la UAB (http://www.babel.uab.es) podeu conèixer totes les publicacions disponibles. A continuació us suggerim alguns dels temes més representatius:


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències.
Darrera actualització: octubre de 2002. Podeu fer comentaris.