Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

Economia ecològica i ecologia industrial:
el treball de Robert  U. Ayres


Retrat Robert U. Ayres

 

ROBERT U. AYRES

Robert U. Ayres és un dels pioners en el camp del desenvolupament sostenible des del punt de vista del metabolisme industrial. En la seva llarga trajectòria també ha treballat en camps com l’anàlisi de les externalitats del sistema productiu, l’eco-reestructuració, el canvi climàtic, etc. Fou un dels primers autors, l’any 1969 en el seu article a l’American Economic Review amb A.V. Kneese, "Production, comsumption and externalities", en veure que les externalitats negatives del sistema industrial són inevitables. És a dir, en tots els processos o passos d’aquest, alguna mena de residu sempre serà produït. Quan els economistes parlen de "consum final", obliden que el consum deixa residus.

Es va formar com a físic als Estats Units i va obtenir el doctorat en física matemàtica a Londres. Posteriorment es dedicà a la investigació i ensenyança als Estats Units, Austria i Suècia fins que en 1992 obtingué la primera càtedra de Novartis (antigament Sandoz) de Gestió i Medi Ambient, a l’European Institute of Business Administration (INSEAD) de Fointaineblau, França, on resideix actualment. Allí fou fundador del Center for the Management of Environmental Resources (CMER), en el qual encara és un membre molt actiu, produïnt nombroses publicacions.

Entre altres ocupacions també fou assessor del Wuppertal Institute für Klima, Energie und Umwelt a Alemanya, consultor de la Casa Blanca, de Transports Canada o la National Goals Comission, entre d’altres.

Ha estat autor o coautor d’una dotzena de llibres i també ha editat o coeditat diverses publicacions. Ha escrit més de 200 articles en revistes d’àmbit internacional i nombrosos capítols de llibres.

És un dels autors més importants de l’ecologia industrial (Handbook of Industrial Ecology, editat per ell i Leslie Ayres, és una referència obligada en aquest camp). Aquesta disciplina analitza els sistemes industrials a partir de l’estudi dels fluxes de materials, energia i informació, per tal d’avaluar noves estratègies ambientals per la indústria i també per a les relacions entre diferents companyies.

Dins d’aquesta perspectiva, Robert Ayres difongué el concepte de metabolisme industrial. El metabolisme és un concepte biològic que fa referència al continu intercanvi de materials i energia entre el medi ambient i els éssers vius, el qual ens permet mantenir les nostres funcions. Anàlogament, des del metabolisme industrial es conceben les activitats econòmiques com un flux entre el sistema industrial i el medi ambient, el qual ens permetrà connectar la producció i consum amb l’entorn i analitzar, des d’aquest punt de vista, aspectes com el desenvolupament sostenible o les possibilitats del reciclatge.

També va dedicar-se a l’anàlisi del cicle de vida dels materials, la qual ell considera com una eina imprescindible, i cada cop més utilitzada per les polítiques ambientals i industrials, per fabricar "productes verds". Des d’aquesta perspectiva, és necessari avaluar tots els efectes –directes però també indirectes- de cada producte per tal de determinar el seu impacte.

També ha publicat diversos textos sobre la desmaterialització de l’economia, negant la seva existència ara per ara. Considera que històricament la tendència real ha estat la correlació entre el creixement econòmic i el consum d’energia i materials.

Finalment, també ha treballat llargament en temes relacionats amb el canvi climàtic, criticant les polítiques ambientals de l’administració Bush, principalment des del vessant econòmic.

 

Icona opac Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Per exemple, podeu cercar per autor:

Imatge del catàleg

També podeu cercar per matèria:


Us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc).
 

 

Icona cd Bases de dades

Trobareu els títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es , entre ells:

 

Icona web Recursos a Internet

 

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Icona llistat Llistat bibliogràfic

Consulteu en el llistat bibliogràfic la bibliografia de l'autor, així com documentació sobre Robert U. Ayres.

 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 29 de novembre de 2002.
Podeu fer comentaris.