Biblioteques UABHomepage de la biblioteca


OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMInternet

Exposició bibliogràfica sobre...

La Violència familiar

Cartell d'una dona

http://www.acog.org/from_home/spotlight/ domestic%20violence.jpg
 

La violència familiar té una llarga història de gestació, desenvolupament, justificació i ocultació. Recentment està deixant d'ésser considerada un afer privat i assoleix la rellevància d'un problema social que cal comprendre i prevenir.

Constitueix una forma específica de dominació social que es realitza en l'àmbit domèstic. Aquest escenari físic i, al temps, social i cultural, ha funcionat com un marc legitimador de maltractaments, com un món tancat on les víctimes han viscut empresonades en un cercle fatal que, durant llargs segles, ha arribat a semblar gairebé inevitable i inescapable.

La violència familiar és un comportament conscient i intencional que, per acció o inhibició, causa en la víctima un dany físic, psíquic, jurídic, econòmic, social, moral, sexual o personal en general.

"Tota forma de maltractament dins la família comporta un ús de la força (física o simbòlica, econòmica o moral) sustentat per una ideologia específica i orientat a obtenir un efecte final de control de la persona maltractada per la maltractadora. Es porta a terme en un marc de desigualtat de recursos, en un context de relacions de poder i en el si d'un determinat ordre social i cultural" (Blanch, 2001).

A la llar familiar, la violència pot apuntar vers les més diverses direccions: a les persones grans, a les menors d'edat o, singularment, a la parella. En qualsevol d'aquestes situacions, les persones víctimitzades sofreixen un notable perjudici i senten un dolor especialment intens en el pla emocional, en el qual s'entrecreuen sentiments de pena, tristesa, vergonya, solitud i indefensió amb desigs d'escapar i de canviar la situació.

Leonor Mª Cantera - Professora del departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social / Coordinadora de la Diplomatura de Postgrau en Ciències Socials Intervenció en Violència Domèstica.

 

"...¿ qué hacer cuando el hogar no es la morada donde me encuentro a salvo del dolor?... ¿ Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada?. 

Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada..."

(Text extret de la cançó "Hogar" del cantautor Pedro Guerra, al seu disc Hijas de Eva).

 

La Biblioteca de Ciències Socials exposa durant el mes de novembre una selecció bibliogràfica sobre el tema de la violència familiar i es fa ressó de la commemoració a escala mundial del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones que es celebrarà el proper dia 25.

 


Icona opac Catàleg informatitzat

Podeu fer la cerca de temes relacionats dins el catàleg informatitzat de les biblioteques de la UAB http://www.babel.uab.es, tot seleccionant del desplegable el camp que us interessi. Alguns termes de cerca poden ser:

Per matèria:    

assetjament sexual a dones
delictes contra les dones
dones maltractades
infants maltractats
infants víctimes d'abusos sexuals
vells maltractats
violència conjugal
violència contra les dones
violència en la família
família - aspectes socials
família - aspectes psicològics
vells - condicions socials

Per paraula clau:   

violència  and  dones
infants  and  abusos

Exemple de cerca:

Imatge del catàleg

Us recordem que podeu consultar també el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://www.cbuc.es/ccuc), REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) i ECLAS (European Commission Libraries Catalogue).

 

Icona web Recursos a Internet

A través de l'internet es pot accedir a algunes adreces sobre la violència domèstica:

Algunes xifres
http://www.mtas/mujer/mcifras/principa.htm
 
Dades elaborades per l'Instituto de la Mujer (Madrid)

Bibliografia
http://www.malostratos.com/contenido/biblioteca/biblioaz/bib-A.htm
 

Portals sobre el tema:

International Network for the Prevention of Elder Abuse
http://www.inpea.net 

Pàgina sobre els abusos que pateix la gent gran

Malos tratos
http://www.malostratos.com

National Clearinghouse on Family Violence  
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/familyviolence/index.html 

Observatorio Internacional del Maltrato Infantil
http://www.malostratos.com/infancia/index.htm

Violencia contra la mujer
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia.htm
 

Mujeres en red
http://www.nodo50.org/mujeresred/home.htm

 

Conferències, convencions:

FWCW Platform for Action Violence against women , Conferència de Beijing (Xina), setembre 1995
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm

El Maltrato de las personas de edad: reconocer y responder al maltrato de las personas de edad en un contexto mundial: Informe del Secretario General / Comisión de Desarrollo Social constituida en comité preparatorio de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 8-12 d'abril de 2002 
http://www.madrid2002-envejecimiento.org: apartat Documentos NNUU i després Informe sobre abusos a las personas mayores
 

Associacions:

ADAVAS, Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales   y Violencia Doméstica 
http://www.nuestraprovincia.com/adavas

Asociacion de Mujeres Juristas Themis
http://themis.matriz.net

Associació de Dones contra la Violència Familiar Tamaia
http://www.pangea.org/dona/2001/tamaia/catala.htm

Family Violence Prevention Fund 
http://endabuse.org

Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violència de Género
http://www.redfeminista.org/ley.htm

Servicio de atención a la mujer Florencia
http://www.florencia-902116504.org/menu.html

Wave Network 
http://www.wave-network.org/Main_frame.html
 

Programes d'organismes oficials:

Plan de Acción contra la Violencia Doméstica: 1998-2000 (Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
http://www.malostratos.com/contenido/legal/espana/plandeaccion.htm

II Plan Integral contra la Violencia Doméstica: 2001-2004 (Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
http://www.mtas.es/mujer/planviol2.htm

Pla Integral de Prevenció de la Violència de Gènere i d'Atenció a les Dones que la pateixen  2002-2004 (Generalitat de Catalunya)
http://www.gencat.net/icdona/plaintviol.pdf

Programa Daphne de la Unió Europea
http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/es

Women's Rights are Human Rights (Nacions Unides)
http://www.unhcr.ch/women  
 

Manifestos:

Declaració de les Nacions Unides sobre l'eliminació de la violència contra les dones

Declaración de Hong Kong de la Asociación Médica Mundial sobre el maltrato de ancianos
http://www.wma.net/s/policy/10-25_s.html

 

Altres tipus de document:

Guia per a l'abordatge de la problemàtica mèdica i legal de les persones grans / Col·legi Oficial de Metges de Girona
http://www.comg.org

Base de dades Mayores
http://imsersomayores.csic.es/basisbwdocs/bibliografia.htm

 

Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Icona cd Bases de dades

Trobareu els títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es, entre ells:


Articles de revista:


Legislació, jurisprudència i articles doctrinals:


Dades estadístiques:

 

Icona legislació Legislació

Circular 1/1998, de 24 de octubre, sobre intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar (Boletín de información del Ministerio de Justicia, nº 1841, 15 marzo 1999).

Ley orgánica 14/1999, de 9 de junio, modifica el Código Penal en materia de protección a las víctimas de malos tratos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE, 10 junio 1999, nº 138).

Ley 5/2001, de 17 de mayo, sobre prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas. Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (BOE, 21 junio 2001, nº 148).

 

Icona llistat Llistat bibliogràfic

Consulteu el llistat bibliogràfic dels documents de la Biblioteca de Ciències Socials  que tracten aquest tema.   

 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

 

Agraïm la col·laboració de Leonor Mª Cantera, professora del Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social /Coordinadora de la Diplomatura de Postgrau en Ciències Socials- Intervenció en Violència Domèstica per l'assessorament d'aquesta exposició.

Si voleu més informació o teniu algun suggeriment, adreceu-vos al Taulell de Referència i Informació Bibliogràfica.


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 4 de novembre de 2002. 
Podeu fer comentaris
.