Biblioteques UAB
Homepage de la biblioteca
OpacPrestecBiblioteques UABHomepageCD-ROMsInternet

10 anys de la titulació de Bioquímica

Exposició bibliogràfica, febrer 2003

Fons documental Bases de dades Publicacions seleccionades Societats Recursos didàctics

Article de Watson i Crick sobre l'estructura de l'ADN.
Nature
, 1953

10 anys de la Llicenciatura de Bioquímica

Enguany es compleix el desè aniversari des que es va posar en marxa la titulació de segon cicle que confereix la Llicenciatura de Bioquímica. La UAB, el curs 1992-93, va ser pionera en la seva implantació en l'estat espanyol. De fet, però, des del curs 1976-77, existia ja a la Facultat de Ciències una especialitat de bioquímica per a estudiants de segon cicle de Biologia i Química. A l'entorn d'aquests estudis, i al llarg de més de 25 anys, s'ha anat configurant en la UAB un gran nombre de grups de recerca de primer nivell en Bioquímica i Biologia Molecular i àrees afins dins de la Biologia i la Química.

El terme Biochemie va ser adoptat l'any 1877 pel fisiòleg alemany Ernst Felix Hoppe-Seyler per designar la química fisiològica, que estudiava les reaccions químiques de les funcions vitals, com la nutrició i la digestió dels aliments, i dels òrgans i fluids biològics. Avui dia, la bioquímica s'estén per disciplines com la biologia molecular, la bioquímica clínica, l'enzimologia, la immunologia, la neuroquímica, la patologia molecular o la química i l'enginyeria de proteïnes. També són una realitat creixent les aplicacions de la bioquímica en noves àrees, com ara la biotecnologia, la biomedicina o la biocomputació molecular.

En l'actualitat, la comprensió molecular dels sistemes biològics ha arribat a graus molt importants de desenvolupament, com ho demostra la ingent quantitat d'informació inclosa en els llibres de text, l'elevat nombre de publicacions i revistes especialitzades, i l'altíssim índex d'impacte d'aquestes publicacions, amb repercussió tant en l'àmbit acadèmic i científic com en els mitjans de comunicació i en l'opinió pública. Podem afirmar que la bioquímica ha assolit la seva maduresa com a ciència bàsica en què conflueixen molts altres camps del coneixement. Prova d'això són les temàtiques que conreen els científics que reben els Premis Nobel en Medicina i Química.

Jaume Farrés i Vicén
Coordinador titulació de Bioquímica

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat Autònoma de Barcelona

Societats i Directoris Bases de dades
  • SciFinder Scholar (restringit als ordinadors de la UAB que tinguin instal·lat el programa client) Producte del Chemical Abstracts Service que combina l'accés a les seves bases de d'estructures i reaccions (Registry, CASREACT) amb les bibliogràfiques (CAPLUS, Medline), directori de subministradors de productes químics (CHEMCAT) i regulacions (CHEMLIST). Té una amplia cobertura de la bioquímica.
  • Current contents. Life sciences. (consultable només des de la pròpia Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries). Publicat per l'ISI (Institute for Scientific Information). Inclou els sumaris i els resums de nombroses revistes i llibres de biologia molecular. S'actualitza setmalment.
  • Science citation index (accés des de la Bilioteca de Medicina). Publicat per l'ISI. Inclou nombroses publicacions de biologia molecular. S'actualitza trimestralment.

Fons documental: què hi ha a les biblioteques de la UAB

Consultant el Catàleg de les biblioteques de la UAB (http://www.babel.uab.es) podeu conèixer totes les publicacions disponibles. A continuació us suggerim alguns dels temes més representatius:

Recursos didàctics

  • BioROM2002 - Ayudas a la enseñanza y el aprendizaje de Bioquímica y Biologia Molecular


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències.
Darrera actualització: febrer de 2003 Podeu fer comentaris.