Dona immigrant i Drets

Dia Internacional de la Dona (8 de març de 2004)

 

Jornades organitzades per la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona

 (8, 9 i 10 de març de 2004, Aula Magna de la Facultat de Dret)

 

 

Imatge dones immigrants

 

 

Marc acadèmic de les Jornades

Després de l’interès mostrat per l’alumnat en relació amb les Jornades sobre la Dona celebrades el passat mes de març del 2003, la Facultat de Dret proposa una línia de continuïtat en aquest àmbit, preveient pel nou curs acadèmic unes jornades plantejades sobre la base d’un aspecte concret d’especial importància pels juristes: la situació de la dona immigrant des de diferents perspectives del món del dret.

 

Justificació

La societat multicultural del nostre entorn més proper presenta una problemàtica específica que afecta molt especialment a la dona immigrant. Una qüestió que cal plantejar-se consisteix, doncs, en valorar fins a quin punt el nostre sistema jurídic preveu instruments adients per protegir els drets més elementals.

 

 

Imatge dones immigrants

 

En el marc de les jornades es preveu, en primer lloc, una presentació de la problemàtica general, presentada des de la perspectiva sociològica, a partir de la qual s’examinaran quin és el estàndar de protecció que garanteix el dret internacional públic (enfatitzant sobre les novetats que preveu el Conveni de Nova York al respecte) i el dret de la Unió Europea, fent especial menció a la Carta de Drets fonamentals i al Projecte de Tractat Constitucional actualment en discussió. Dins el marc més actual, destaca l’anàlisi fet des del dret internacional privat sobre la reforma de l’article 107 del Codi Civil.

A partir d’un marc general, s’analitzaran problemes concrets com per exemple, les xarxes internacionals de prostitució femenina, l’ablació corporal, o la situació a les presons. La tutela d’altres drets, com el règim de prestacions de la seguretat social, completarà aquest marc jurídic.

 

Imatge dones immigrants

   Objectius

Imatge dones immigrants

Premeu aquí per consultar el programa.

Cerca al catàleg 

Feu la cerca directament per la matèria al catàleg de la UAB o al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

També podeu trobar informació sobre emigració i immigració per països, p.e.:

I per paraula clau en qualsevol idioma. Alguns exempleswomen migrations o dones immigració o integración mujer magrebí... etc.

Per últim, recordar-vos que podeu trobar més informació buscant a altres catàlegs, com el REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).

 

Imatge dones immigrantsImatge dones immigrants

 

Selecció de recursos a Internet

 •  Asociación de mujeres dominicanas en España.  Amb la col·laboració del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 • "La Circulation [sic.] de mujeres: ciudadania, migracion y procesos de integracion europea". Text de la col·leció de textos sobre dones que presenta la web Las Mujeres en la Unión de Europa. En aquesta plana també podeu consultar legislació sobre dones a diferents països d'Europa.
 • Conveni sobre el reconeixement i execució de sentències arbitrals estrangeres (Conveni de Nova York del 10 de juny de 1958). Plana web de Juris Internacional.
 • Dades estadístiques sobre immigració per gènere. Instituto Nacional de Estadística.
 • Dona i drets i Travessant fronteres... Exposicions de la biblioteca. Consulteu-les per mirar webs de diferents organismes oficials, com ara l'Institut Català de la Dona, etc.
 • Empowering women migration workers. Conté entre d'altres la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció per a la Protecció dels drets dels Migrants i les Famílies...etc.
 • GRM Grup de Recerca sobre Migracions de la UAB. Web molt completa on podeu trobar molta informació sobre el tema, associacions, bases de dades, congressos, revistes i altres publicacions i enllaços per països.
 • Institut Europeu de la Mediterrània. Publicacions sobre migracions i interculturalitat.
 • MHI Congrés Mundial Moviments Humans i Immigració: un repte per al segle XXI (del 2 al 5 de setembre del 2004) en el marc del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.
 • Migració. Recursos d'informació de la plana Web de la Biblioteca de Ciències Socials.
 • Mujeres en red. Web sobre drets de les dones.
 • Pangea. Estudis de gènere.
 • Pla Municial d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona (document en pdf).
 • Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. Conté entre altres temes, legislació en l'àmbit català, espanyol i europeu.
 • www.guiafrica.org.  Conté un seguit de links d'associacions d'immigrants al territori català.
 • Podeu trobar més informació a partir de cercadors generals (Google, Yahoo, Altavista...) o bé a partir de la selecció de recursos temàtics del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).

Imatge dones immigrants

Bases de dades

Trobareu els títols a la pàgina web de bases de dades dins http://www.bib.uab.es , entre ells:

Bases de dades de sumaris del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

BDA Aranzadi

Bibliografía  española

CSIC àmbit temàtic multidisciplinar

Francis en les humanitats i en les ciències socials

Sociological Abstract en l'àmbit concret de la sociologia 

Tirant on line en l'apartat de doctrina, text legal i documents PDF

Ma de colors

Bibliografia

Consulteu el llistat bibliogràfic dels documents que sobre aquest tema tenim a les biblioteques de la UAB. 

 

Recordeu que podeu consultar les exposicions bibliogràfiques realitzades per la Biblioteca de Ciències Socials des de la pàgina principal del Servei de Biblioteques (http://www.bib.uab.es).


Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Informació tancada el 3 de març de 2004.
Podeu fer comentaris.