Selecció de recursos d'informació sobre els temes del Seminari

 

Durada de
l'exposició:
juliol 2004

Exposició bibliogràfica sobre ...

Descripció: La creació d’empreses és considerat un factor d’importància cabdal per a la creació de riquesa a les societats. No es dubta que les societats que disposen del que s’anomena sense gaire precisió “esperit emprenedor” estan en millors condicions per fer front a les exigents condicions de la globalització econòmica. En aquest context, es proposa presentar les mesures que des de l’Administració Autonòmica es volen endegar per donar suport als emprenedors i als empresaris catalans, com també de quina manera la creativitat en la creació de les noves iniciatives i en la gestió de les existents poden ajudar a contrarestar la deslocalització industrial.

Programa:

Política de suport a les pimes i a les empreses de nova creació des del Govern Autonòmic

Empresarias Net: Una nova eina per a emprenedores i empresàries

Els reptes dels empresaris i dels emprenedors en la societat del coneixement

La creació de noves empreses. La generació d’idees de negoci i el paper de la creativitat

Factors i elements clau en el procés de creació i consolidació d’una empresa


Pàgina preparada per la Biblioteca Universitària de Sabadell
Informació tancada 05/07/04

Podeu fer comentaris