Dr. JAMES D. WATSON

Chancellor del Cold Spring Harbor Laboratory

Premi Nobel de Medicina 1962

Dr. Honoris Causa per la UAB

24 de maig de 2005

Biografia          Premi Nobel de Medicina             Doctor Honoris Causa per la UAB               Bibliografia                  Enllaços

                       El dia 24 de maig de 2005 es celebrarà l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del Dr. James D. Watson, chancellor del Cold Spring Harbor Laboratory i Premi Nobel de Medicina (1962), a proposta de la nostra Facultat de Medicina.

         No cal dir que la nostra Facultat se sent altament honorada per tenir entre nosaltres una figura que reuneix tantes virtuts científiques i personals i que tant ha fet pel progrés de la humanitat amb el descobriment de l'estructura del DNA.

         En tant que Degà de la Facultat de Medicina voldria invitar-vos no solament a  assistir a la cerimònia  que tindrà lloc el dia 24 de maig, a les dotze del migdia, a l’Aula Magna de l’edifici UAB-Casa Convalescència (c/ St. Antoni M. Claret, 171, Barcelona) amb  presentació del Dr. Antoni Bayés de Luna, catedràtic de Cardiologia de la nostra Universitat i director de l’Institut Català de Cardiologia, sinó d’una manera molt especial a què visiteu l'exposició virtual sobre l'obra del Dr. Watson i la selecció de documents de l'autor a la vitrina de la Biblioteca de Medicina Bellaterra. 

                        Àlvar Net  Net                                                                                                 Degà 

 

 

 Pàgina preparada per la Biblioteca de Medicina. Informació tancada el 23 de maig de 2005