La ciència a través dels seus instruments

 

Els instruments usats pels científics s’han anat sofisticant amb el pas del temps però no deixa d’admirar-nos l’enginy dels aparells que ja són objectes de museu. És el cas de les rèpliques triades per a l'exposició La ciència a través dels seus instruments.

Durant el mes de febrer la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries exposarà una selecció de llibres i instruments científics on podeu veure rèpliques d’aparells que pertanyen ja a la història de la ciència, construïts artesanalment per Pèndulum, respectant els materials i les dimensions originals.

Tots els objectes exposats han quedat recollits en aquesta web, tant les fotos i videos de les rèpliques com la bibliografia seleccionada. A més s'hi ha inclòs un video on es poden veure rèpliques en funcionament d'altres màquines construïdes també per Pèndulum.

 

Donem les gràcies a Moira Costa, de Pèndulum, empresa ubicada a Terrassa, on fan aquestes rèpliques i moltes altres, i a Xavier Roqué, director del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC). Sense ells aquesta exposició no hagués estat possible.