Dona i vulneracions internacionals dels drets

Dia Internacional de la Dona

 Aula Magna de la Facultat de Dret.  Universitat Autònoma de Barcelona

6, 7 i  8 de març de 2006

 

Marc Acadèmic de les Jornades

Després de l'interès mostrat per l'alumnat en relació amb les jornades sobre la dona celebrades en les dues edicions anteriors, la Facultat de Dret proposa una línia de continuïtat en aquest àmbit, preveient pel nou curs acadèmic unes jornades plantejades sobre la base d'un aspecte concret d'especial importància pels juristes: la situació de la dona i el dret internacional. Es vol tractar des de diferents perspectives del  món del dret, de la sociologia i de la pràctica policial i judicial.

 

Objectius

Apropar els alumnes a la problemàtica de la situació de la dona en el context internacional des d'una perspectiva interdisciplinar i pràctica, incorporant les experiències dels professionals de la judicatura, el món policial.

Sistematitzar els instruments de protecció jurídica de cadascun dels aspectes objecte de reflexió.

Els treballs permeten copsar el grau d'implicació dels estudiants i de les estudiants en el tema i sobretot l'assimilació dels continguts.

Premeu aquí per consultar el programa.

 

La Biblioteca de Ciències Socials vol contribuïr a la celebració d'aquestes Jornades, mostrant-vos una sèrie de recursos i fons bibliogràfics que tenim sobre aquest tema.

Com a conclusió aquestes paraules:

"Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica" ."Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación." [art. 6º y 7º de la Declaración universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, Asamblea General de las Naciones Unidas]