ARTICLE

Hem recollit la producció bibliogràfica resultat de vint anys de recerca etno-arqueològica conjunta entre el grup de Recerca d’Arqueologia Social Americana de la UAB i l’ àrea d’Arqueologia del Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, de la qual som Unitat Associada.

El nostre grup de recerca consolidat “AGREL” (numero 00928 de la Generalitat de Catalunya) ve editant una sèrie de monografies titolada Treballs d’Etnoarqueologia.

 Els projectes de recerca es van coordinar amb altres d’equips argentins del Centre Austral de Investigaciones Científicas d’Ushuaia (Argentina).

 La Isla Grande de Tierra del Fuego és un lloc privilegiat per aquest tipus de recerca: compta amb molta documentació etnogràfica, una gran riquesa i visibilitat de jaciments arqueològics i un ecosistema relativament poc alterat.

 Entenem i practiquem l’Etnoarqueologia com una manera de  desenvolupar la metodologia arqueològica per poder arribar a una interpretació global de les comunitats prehistòriques.

 L’objectiu fonamental dels projectes era comprobar i desenvolupar una millor metodologia arqueològica, que es pugui aplicar a l’Arqueologia Social de la Prehistòria.

Amb els projectes voliem primer recuperar la imatge general del modus de vida indígena i contrastar-la desprès amb els resultats obtinguts amb excavacions arqueològiques de diferents jaciments recents de la mateixa gent, per comprovar l'adequació del mètode arqueològic i trobar la manera de superar les seves mancances. Es tracta de fer-ho partint de la definició de les relacions essencials del Modus de Producció i veient com queden materialitzades eixes relacions en els registres etnogràfic i arqueològic corresponents a una mateixa societat concreta. 

El resultat dels projectes es troba en la sèrie de monografies, en diferents publicacions periòdiques i capítols de llibre y de forma reumida i gràfica en el DVD “La gente canoera de Tierra del Fuego” produït per l’ICE de la UAB.

S’ha recollit i analitzat tota la informació històrica i etnogràfica i  s’han estudiat els materials dipositats en els museus etnogràfics dels grups anomenats pels etnògrafs yàmana, alakaluf i selk’nam, els quals visqueren fins a començament del segle XX de la cacera, la pesca i la recol.lecció a la Illa Grande de Tierra del Fuego en l’extrem sud americà.

El resum del processat de la informació etnogràfica es presentat en el Documental “Humo en los Ojos” inclòs en el DVD.

S’han fet excavacions arqueològiques en cinc assentaments, dues inhumacions i dues cabanes rituals de dues de les agrupació indígenes.

Les reflexions per l’Arqueologia prehistòrica resultants de la contrastació de la imatge etnogràfica amb el registre arqueològic generat també s’han recollit de forma resumida en el Documental “Relaciones desenterradas” i en el contingut extra del DVD “Gente Canoera del Fin del Mundo”.

 

BIBLIOGRAFIA PER AMPLIAR EL CONCEPTE D'ETNOARQUEOLOGIA 

 Vila, A. y Wünsch, G. 1990.

      Un pequeño paso antes del gran salto. En revista Xàbiga nº6, pp.19-29. Xàbia, Alacant.  
 

 Piana, E., Vila, A., Orquera, L. y Estévez. J.1992.

      Chronicles of Ona-Ashaga: Archaeology in the Beagle Channel. Antiquity vol. 66, nº252, pp. 771-783.
 

Vila, A. y Piana, E. 1993.

      Arguments per a una etnoarqueologia.  El projecte Ona-Ashaga. Revista d’Etnologia de Catalunya nº3, pp. 151-154. Barcelona.  
 

Estévez, J. y Vila, A. 1995.

      Etnoarqueología: el nombre de la cosa. En Encuentros en los conchales fueguinos. Treballs d’Etnoarqueologia,1, pp. 17-23. CSIC. /UAB. Bellaterra.
 

Estévez, J., Vila, A., Terradas, X, Piqué, R., Taulé, M., Gibaja, J. y Ruiz, G. 1998.

      Cazar o no cazar, ¿es ésta la cuestión?  Boletín de Antropología Americana nº33, pp.5-24.  México.


Vila,A. 1998.

      Arqueologia per imperatiu etnològic.  Cota Zero, nº14, pp.73-80.  Barcelona.


 Estévez,J. i Vila, A.

 

“Tierra del Fuego, lugar de encuentros” en Revista de Arqueología Americana, 15. México.

  

PUBLICACIONS DEL GRUP DE RECERCA D’ARQUEOLOGIA SOCIAL AMERICANA

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Adán de Liras, Mercedes 2004 Del Maguey al Mezcal : estudio etnoarqueológico de la producción del mezcal. UAB

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Clemente, I. & Gassiot, E. 2005 Lithic manufacture and production activities recorded in a habitation unit of 2000 years ago in the Caribbean of Nicaragua. EN: “Prehstoric Technology” 40 years later: functional studies and the Russian Legacy.Verona 20-23 April 2005, Book of Abstracts, P. 77. Museo civico Naturale di Verona, Università degli studi Verona.

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot, E. & Estévez, J. 2004 “Seis años de Arqueología en la Costa Atlántica de Nicaragua: descubrimiento de un pasado inédito.” Revista Bienes Culturales, 2 M.E.C.D. Madrid

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot, E. y Estévez, J. 2004 El cambio en sociedades cazadoras litorales: tres casos comparativos. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social,5 : 43-85  

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot, E.; Briz, I. & Clemente, I. 2003 Asentamiento y sociedad durante el periodo preclásico en la costa atlántica de Nicaragua. web: http://seneca.uab.es/arqueología-nicaragua/

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot, E.; Clemente, I., Oltra, J. & Lechado, L. 2003 "El Cascal de Flor de Pino", descubrimiento, planimetría y datación de un conjunto arqueológico en la Costa Atlántica de Nicaragua. Revista de Historia y Ciencias, 2, pp. 80-93. UNAN- Managua.

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot, E.; Clemente, I.; Briz, I. & López, J.A. 2003 El Cascal de Flor de Pino, centro neurálgico de una civilización desconocida en la Costa Atlántica de Nicaragua. Revista de Arqueología, s. XXI. nº 268, pp. 32-37.

ALTRES RECERQUES DEL GRUP A AMÈRICA #Gassiot,E & Clemente, I. 2004 Significado de los últimos descubrimientos arqueológicos para la comprensión de la prehistoria en la vertiente Atlántica de Nicaragua y América Central. Actes del I Congrés Catalunya-Amèrica. Fonts i documents de recerca. Ariadna Lluís i Vidal-Folch, Gabriela Dalla-Corte Caballero (eds.), pp. 269-279. Institut Català de Cooperació Iberoamericana.

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA #Estévez, J.   2005  Catástrofes en laPrehistoria. Editorial Bellaterra, Barcelóna .

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA #Estévez, J. & Vila, A. 2000 Estratigrafias en contexto. Krei, 5: 29-61,

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA #Estévez, J. & Vila, A. 2006  :“Historia de la investigación sobre Paleolítico en la Península ibérica”.  Editorial Síntesis. Madrid  

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA #Estévez, J. & Vila, A. 2006 “Historia de la investigación sobre Paleolítico en la Península ibérica”. Editorial Síntesis. Madrid

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA: #Djordjevic Bogdanovic, B. 2003 Posibilidades de la etnoarqueología en el estudio de la cerámica prehistórica . UAB,

ALTRES TEMES RELACIONATS. TEORÍA: #Gassiot E. & Estévez J. 2006 “Last foragers in coastal environments: a comparative study: cantabrian Mesolithic, the Yámana of Tierra del Fuego and archaic foragers in Central America Coasts”, En C.Grier (Ed.) Beyond Affluend Foragers.. Capitulo VI: 90-105 Oxbow Press

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOBOTANICA #Buxó, R.; Piqué, R.  2003 La recogida de muestras en arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelóna

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOBOTÀNICA #PIQUE, R.  2006 Los carbones y madera de contextos arqueológicos y el paleoambiente REF.  revista: Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecologia y medio ambiente (www.revistaecosistemas.net)  Libro  Alicante  

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Adán, M.; Barceló, J. A.; Pijoan, J.; Piqué, R. & Toselli, A. 2003  “Spatial Statistics in Archaeological Texture Analysis”  En Doerr M. & Sarris A. (eds.), The Digital heritage of Archaeology. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Hellenic Ministry of Culture, Athens. (Grecia) pp. 253-259.   

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló J.A., Bodganovic, I. & Piqué, R.  2004 “Telearchaeology” Archeologia e Calcolatori, XV: 467-481 

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló J.A., Briz I. & Vila A. (eds.) 1999  New Techniques for Old Times. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 26th. Conference, Barcelóna, March 1998,  British Archaeological Reports, International Series, 757, Oxford 

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2002, Virtual Archaeology and Artificial Intelligence. In Virtual Archaeology. Edited by Franco Nicolucci. Oxford: ArchaeoPress. BAR International Series S1075., pp. 21-28.

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. & VICENTE,O 2004 Some Problems in Archaeological Excavation 3D Modeling. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Culture Heritage . Edited by Magistrat der Stadt Wien. Oxford, ArcheoPress, BAR Int. Series 1227, pp400-405 

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2001 Introducción a las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Arqueología Arqueo Mediterránea No. 7, pp. 93-110

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2001 Virtual Reality and Scientific Visualization. Working with Models and Hypothesis International Journal of Modern Physics C, Vol. 12, No. 4 (2001) 569-580

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2001 Virtual Reality for archaeological explanation. Beyond “picturesque” reconstruction, Archeologia e Calcolatori No. 12, pp. 221-244

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2002 Archaeological Thinking: between space and time Archeologia e Calcolatori Num. 13, pp. 237-256.

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2002 Virtual Archaeology and Artificial Intelligence EN: Virtual Archaeology. Edited by Franco Nicolucci. Oxford: ArchaeoPress. British Archaeological Reports, International Series 1075., pp. 21-28.

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2002 Virtual Museums. When Heritage does not exist. A Közgyütemények és a tudomány (“Public Collections and Science”). EN: K. T. Biró (Ed.) World Conference on Science, UNESCO-ICSU and Hungarian Academy of Sciences. Magyar Nemzeti Múzeum, Documentationes et Communicationes. (publicado en CD-ROM, ISBN9639046752).

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A. 2005 Multidimensional Spatial Analysis in Archaeology. Beyond the GIS Paradigm. EN: Reading the Historical Spatial Information in the World” -Studies for Human Cultures and Civilizations based on Geographic Information System-. Edited by Takao Uno. Kyoto: Internacional Reasearch Center for Japanese Studies.

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A.& Mameli, L.  2005.  Frecuency seriation in Arqueozoology. en: Nicolucci. (Ed.) Beyond the artefact. Computer applications in Archaeology. Archaeolingua. Budapest.    

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A.& Pijoan-Lopez,J 2004, Cutting or Scrapping? Using neural Networks to Distinguish Kinematics in Use Wear Analysis In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Culture Heritage . Edited by Magistrat der Stadt Wien. Oxford, ArcheoPress, BAR Int. Series 1227, pp. 427-431  

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A., de CASTRO,O., TRAVET,D, &VICENTE, O. ., 2002, Towards a 3D representation of Archaeological Layers, Archeologie und Computer, vol.6. Wien, Phoibos Verlag.   

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A., De Castro,O., Travet,D.& Vicente,O  2003 A 3d Model of an Archaeological Excavation The Digital Heritage of Archaeology. Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology. Edited by M. Doerr & A. Sarris. Hellenic Ministry of Culture. Archive of Monuments and Publications.   

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A., Pijoan, J. & Vicente, O 2001 Image Quantification as Archaeological Description. EN: Computing Archaeology for Understanding the Past. Edited by Z. Stancic and T. Veljanovski . Oxford: ArcheoPress. ArchaeoPress. British Archaeological Reports, International Series 934, PP. 69-78.

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A.; M.Forte ; D.Sanders (eds.), 2000 Virtual Reality in Archaeology ArcheoPress (British Archaeological Reports)

ALTRES TEMES RELACIONATS: ARQUEOZOOLOGIA #Piña, A. & Verdún, E. 2001 “Desde l’arqueologia: Més enllà del consum alimentari: el consum social dels animals durant la prehistoria” Bioma, nº 6, Girona,

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Briz, I. 2002  Producción y Consumo En I.Clemente, R.Risch, J.Gibaja, (eds) Análisis funcional. Su aplicación al estudio de las Sociedades Prehistóricas.  British Archaelogical Reports, International Series, 1073. pp: 43-51. 

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Briz, I.; Clemente, I.; J. Pijoan; X. Terradas; A. Vila  2005  Stone Tools in Ethnoarchaeological Contexts: Theorethical-Methodological inferences.  In: Xavier Terradas (ed.), Lithic Toolkits in Ethnoarchaeological Contexts,. BAR Internacional Series, 1370. Oxford. pp. 1-7.  

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Clemente, I. & Gibaja, J.F. 2002 1er congreso de Análisis Funcional ( Barcelóna 2001): su aportación al estudio de sociedades prehistóricas.Trabajos de Prehistoria 59, pp.199-200.

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Clemente, I. 2002 Recopilación bibliográfica relacionada con el análisis funcional de autores hispanos y lusos. EN: Análisis Funcional: su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. I. Clemente, J. F. Gibaja & R. Risch (eds.), ArchaeoPress. British Archaeological Reports, International Series 1073, Oxford, pp. 309-319.

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Clemente, I.; R. Risch & J. F. Gibaja (Eds.) 2002 Análisis Funcional: su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. Brithish Archaeological Reports, Internat. Series 1073, Oxford. 

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Ibáñez, J.J.; Clemente, I.; Gibaja, J.F. & González, J.E. 2002 Pels seus fets els coneixereu: l'aportació de l'anàlisi de la funció dels útils de pedra per a l'explicació de les societats prehistòriques.  Revista Cota Zero, nº 17, pp. 129-140.

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Pijoan, J., Barceló, J.A., Clemente,I., Vila,A.,  2002 Variabilidad Estadística en imágenes digitalizadas de rastros de uso: resultados preliminares En: Clemente, I.; Risch, R.; Gibaja,J. (eds.). Análisis Funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas ArcheoPress, Oxford, BAR Int. Series 1073., pp. 55-64. 

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Pijoan, J.; Barceló,JA.; Briz, I.; Vila, A.; Piqué, R. 2004  Image Quantification in Use-Wear Analysis En: K.Fennema y H.Kamermans (eds) . Making the connection to the Past. Leiden University  

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X. & Molist, M.  2002 Les restes lítiques en contextos arqueològics: estudi, interpretació i aplicacions Cota Zero, 17. Eumo editorial. Vic,

ALTRES TEMES RELACIONATS: INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X. y Clemente, I. 2001 La experimentación como método de investigación científica: aplicación a la tecnología lítica. En L. Bourgignon, I. Ortega & M.C. Frère-Sautot (Dirs.). Préhistoire et approche expérimentale. Editions Monique Mergoli, collection préhistoire nº 5, pp. 89-94. 

ALTRES TEMES RELACIONATS: TAFONOMIA #Estévez, J.   2000  “Aproximación dialéctica a la Arqueotafonomía”. En Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social,3:7-27

ALTRES TEMES RELACIONATS: TAFONOMIA #Estévez, J.   2000 “Experimentación y muestreo en Arqueozoología.” . revista Treballs d’Arqueologia nº especial. “Experimentación en Arqueología Edición en CD ISSN: 1134-9263.Universitat Autònoma de Barcelona

ALTRES TEMES RELACIONATS: TAFONOMIA #Estévez, J.   2004  “Vanishing carnivores: what can the disappearance of large carnivores tell us about the Neanderthal world?” Internat. Journal of Osteoarchaeology , 14: 190–200

ALTRES TEMES RELACIONATS: TAFONOMIA #Estévez, J.   2004 “La extinción de grandes carnívoros: sugerencias sobre el destino de Homo neanderthalensis” En Miscelánea en Homenaje a E.Aguirre, vol. 4 : 126-139 Editorial: Museo Arqueológico Regional. Alcalá de Henares  

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A. 2000 Dadores De Nombres/Dadores De Identidad. Secuencia para Tierra del Fuego. En: P.García Jordán, J.Gussinyer et alii (coords) Estrategias de poder en América Latina: 45-59. Univ Barcelóna.

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A. 2004  Proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego (Argentina). Revista Bienes Culturales, Nº3: Excavaciones Arqueológicas en el Exterior : 193-200. M.E.C.D. Madrid. 

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A. 2004  Viajando hacia nosotras  Revista Atlántico-Mediterránea de Prehº y Arqueología Social nº5: 325-342  

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A.; Estévez , J. 2000 “Etnoarqueología como experimentación.” revista Treballs d’Arqueologia nº especial Experimentación en Arqueología”, Edición en CD ISSN :1134-9263.Universitat Autònoma de Barcelona

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A.; J.Estévez 2000 Etnoarqueologia como método experimental. Reunión de experimentación en Arqueología. Nº especial de Treballs d’Arqueologia (Ed. en C.D.). Barcelóna

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila, A.; Piqué, R.; MANSUR, E.  2004  “Etnoarqueología de rituales en sociedades cazadoras-recolectoras” En LLUIS VIDAL-FOLCH, A.; DALLA-CORTE CABALLERO, G.(eds) Catalunya-América. Fonts i documents de recerca: 284-294 Institut Català de Cooperació Iberoamericana. Barcelóna   

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila,A. y Estévez, J. 2001 Calibrando el método: arqueología en Tierra del Fuego. Revista Astigi Vetus Revista del Museo Histórico Municipal de Ecija,1 :63-72  

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila,A.; Estévez,J. 2000 Calibrando el método: arqueología en Tierra del Fuego. Arqueología Postmedievale, 4:199-207

ESPECÍFIC.  TEORIA #Vila,A; Ruiz, G. 2001 Información etnológica y análisis de la reproducción social. el caso yamana. Revista española de Antropología americana nº31: 275-291.

ESPECÍFIC. ARQUEOBOTÀNICA #Piqué i Huerta, R. 1991 Noves aportacions a l'anàlisi antracològica : estudi de les distribucions espacials. Treball de recerca. UAB

ESPECÍFIC. ARQUEOBOTÀNICA #Piqué i Huerta, R.1996 Gestió social del combustible a partir de l'anàlisi dels carbons arqueològics: l'exemple de les comunitats canoeres de tierra del fuego (Argentina) [Microforma]

ESPECÍFIC. ARQUEOBOTÀNICA #Piqué i Huerta, Raquel 1999 Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación arqueológica. Bellaterra : Universitat Autònoma de BarcelonaMadrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Treballs d'etnoarqueologia ; 3

ESPECÍFIC. ARQUEOBOTÀNICA #Piqué, R.  2002 “Paisaje y explotación de recursos forestales entre los canoeros magallánico-fueguinos. Aportación de la etnoarqueología”.  En: R. Piqué, M. VENTURA. (ed) Amèrica Llatina: Història i Societat. Una visió interdisciplinar, pp 77 - 94  Institut Català de Cooperació Iberoamericana, Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals.  Barcelóna

ESPECÍFIC. ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, J.A.; E.L. Piana & D. Martinioni  2002 Archaeological Spatial Modelling. A case Study from Beagle Channel (Argentina) Archaeological Informatics: Pushing the Envelope. Edited by G. Burenhult. Oxford, ArcheoPress (BAR Int. Series 1016), pp. 351-360.

ESPECÍFIC. ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Barceló, JA.;Vila,A; GIBAJA,J.. 2000 An Application of Neural Networks to Use-Wear Analysis. Some Preliminary Results. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. B.A.R., nº845. Oxford,

ESPECÍFIC. ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Wunsch Royo, G. 1987 Proposta teòrico-metodològica per a l'anàlisi de les interrelacions espacials dels elements arqueològics. Universitat Autònoma de Barcelona

ESPECÍFIC. ARQUEOLOGIA QUANTITATIVA #Wunsch Royo, G. 1992 L'Estudi de les associacions d'elements de combustió (AEC) en el marc de l'anàlisi de les interrelacions espacials dels elements arqueològics (ANITES) [Microforma] : una reflexió teòrico-metodològica Edició microfotogràfica.Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Estévez, J. & Martínez, J. 1997 “Archaeozoological researches at the Beagle Channel, Argentina.” Anthropozoologica, 25-26   :237-246

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Estévez, J.; Mameli,L. & Goodall,N. 2002 An expert system to help taxonomic classification in avian archaeology: a first attempt with bird species from Tierra del Fuego.”  Acta zoologica cracoviensa, 45 :383-391    

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Estévez, J.; Piana, E; Schiavini, A.& Juan-Muns, N. 2001 Archaeological Analysis of Shellmidden in the Beagle Channel,Tierra del Fuego. Island International Journal of Osteoarchaeology, 11 :24-33 

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Juan-Muns i Plans, Núria  1992 La Pesca com alternativa econòmica per als Yàmana, nòmades canoers del Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina); tesi doctoral.UAB              

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Mameli, L. 2002  “Cazando aves en el fin del mundo. Etnografía y arqueología de los Yámana de Tierra de Fuego (Argentina)”, en Piqué, R.; Ventura, M. (comps.), América Latina, Historia y Sociedad. Una visión interdisciplinaria, UAB/ICCI. Colección Amer&Cat7, Barcelóna, pp. 55-76.

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Mameli, L. 2002 “Birds Management in America’s Extreme South during 19th. Century”, en Acta Zoologica Cracoviensa 45, pp. 151-165,

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Mameli, L. 2004.  La gestión del recurso avifaunístico por las poblaciones canoeras del archipiélago fueguino. Servei de Publicacions de la UAB. 519 págs. y 7 anexos.

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Mameli, L. y Estévez, J. 2005 Etnoarqueozoologia de aves: el ejemplo del extremo sur americano. Treballs d’Etnoaqueologia, 5. CSIC, Madrid     

ESPECÍFIC. ARQUEOZOOLOGIA #Mameli, L.; Estévez, J. & Piana, E.L. 2005 “Deep impact: stones in bones”. Some though about the Ethno-Archaeology contrast. A view from Tierra del Fuego (extreme south of America)”, En: X.Terradas (ed.) Stone tools in ethnoarchaeological contexts Archaeopress. B.A.R. International series 1370 : 9-18  

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Álvarez M. & Briz I.  2004 Divergencias y vigencias en la tecnología lítica de las sociedades canoeras fueguinas: Túnel I y Túnel VII, extremos de 6.000 años de ocupación”,  Actes del I Congrés Catalunya-Amèrica. Fonts i Documents de Recerca, Institut Català de Cooperació Iberoamericana, Barcelóna, Pp. 310-318. 

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Briz, I.  2004,  Dinàmiques econòmiques de producció-consum en el registre lític caçador-recol·lector de l’extrem sud americà. La societat Yàmana.  Tesi doctoral, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelóna. Publicació electrònica.  

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Briz, I.; Clemente, I.; Pijoan, J.;Terradas, X. & Vila, A.  2002 Contextos etnoarqueològics i l'estudi de conjunts lítics. Cota Zero, nº 17, pp. 12-20. 

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Clemente Conte, I. 1997 Los Instrumentos líticos de Túnel VII : una aproximación etnoarqueológica. Treballs d'etnoarqueologia;2. Universidad Autónoma de Barcelona-Madrid : CSIC

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Clemente, I. 2005. Hide processing by Yamana people: working activities and consumption goods according to the ethnohistorical sources and their reflection In the lithic tool assemblage from the site Tunel VII (Tierra del Fuego, Argentina). In: Xavier Terradas (ed.), Lithic Toolkits in Ethnoarchaeological Contexts. Acts of the XIVth UISPP Congress, BAR Internacional Series, 1370. Oxford. pp. 41-45. 

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X. (ed) 2005  Stone tools in ethnoarchaeological contexts British Archaeological Reports (International series) S1370. Archaeopress, Oxford  

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X. 2001 La gestión de los recursos minerales en las sociedades cazadoras-recolectoras Treballs d’Etnoarqueologia, 4. CSIC. Madrid.  

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X. 2003 Ponsonby: caractérisation des matières premières de l’outillage lithique en: D. Legoupil (Coord), Les chasseurs-cueilleurs de Ponsonby (Patagonie australe) et leur environnement du VIème au IIIème millénaire av. J.C.. Magallania (serie Documentos), 31: 419-424. Universidad de Magallanes. Punta Arenas (Chile) 

ESPECÍFIC. INSTRUMENTS DE PEDRA #Terradas, X.; A. Vila; I. Clemente ; M.E. Mansur 1999 Ethno-neglect or the contradiction between ethnohistorical sources and the archaeological record. The case of stone tools of the Yamana people (Tierra del Fuego, Argentina). Urgeschichtliche Materialhefte, 14. Mo Vince Verlag. Tübingen

ESPECÍFIC. JACIMENTS ARQUEOLÒGICS #Piana, E.; Estévez,J.; Vila, A. 2000 Lanashuaia:un sitio de canoeros del siglo pasado en la costa norte del canal Beagle. Desde el País de los Gigantes. Tomo II: 455-469.

ESPECÍFIC. JACIMENTS ARQUEOLÒGICS #Vila,A; Casas, A,; Vicente,O. 2006 Mischiuen III, un contexto funerario singular en el Canal Beagle (Tierra del Fuego). Revista española de Antropología americana nº36-1: 47-61.

ESPECÍFIC. TAFONOMÍA #Estévez, J.   & Mameli, L. 2000 “Muerte en el Canal: Experiencias bioestratinómicas controladas sobre la acción sustractora de cánidos.” Archaeofauna, 9 :7-16 

ESPECÍFIC. TAFONOMIA #Mameli, L.& Estévez, J.  2001 Seguimiento tafonómico de carcasas de camélidos, ovinos y bovinos en Tierra del Fuego (Argentina) e implicaciones arqueológicas. Revista XAMA (Revista de la Universidad de Mendoza y del CRICIT, Argentina) 12-14 :87-106 

ESPECÍFIC. TAFONOMIA #Mameli, L., Barceló, J.A.  &  J. Estévez, 2002, The Statistics of Archeological Deformation Process. A zooarchaeological experiment, In Archaeological Informatics: Pushing the Envelope. Edited by G. Burenhult. Oxford, ArcheoPress (BAR Int. Series 1016), pp. 221-230. 

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J.   2004 "Etnoarqueología en Tierra del Fuego", en A. Lluis y Dalal-Corte,G. (Eds.) Actes del I Congrés Catalunya-Amèrica Fonts i Documents de recerca . ICCI. Barcelóna : 280-285 

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J.  2003 Mi particular descubrimiento de América En R.Piqué y M.Ventura (Eds.) América Latina. Historia y Sociedad. ICCI Barcelóna, pp X-XI ICCI, Barcelóna 

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J. & Vila, A.  1995 (coords.), Encuentros en los conchales fueguinos. Treballs d’Etnoarqueologia, 1, UAB-CSIC, Bellaterra.

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J. & Vila, A. 2006  Colecciones de museos etnográficos en Arqueología. En: Departament d’Arqueologia i Antropologia IMF (Ed.) Etnoarqueologia de la Prehistoria: más allá de la Analogía. Treballs d’Etnoarqueologia, 6. CSIC. Madrid 

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J.& Vila, A. 1998    “Tierra del Fuego lugar de encuentros.” Revista de Arqueología Americana, 15 : 187-219

ESPECÍFIC. TEORÍA #Estévez, J.; Vila, A. & X.Terradas 2002 The island factor: Insularity as a variable in the Archaeological studiy of the social dynamics of hunter-gatherers :  En: W.H- Waldren y J.A. Ensenyat (eds) Worlds Islands in Prehistory . Archaeopress. B.A.R. International series 1095 Oxford :107-116 

ESPECÍFIC. TEORIA #GRUP DEVARA 2006 “Análisis etnoarqueológico del valor social del producto en sociedades cazadoras-recolectoras.” En: Departament d’Arqueologia i Antropologia IMF (Ed.) Etnoarqueologia de la Prehistoria: más allá de la analogía. Treballs d’Etnoarqueologia, 6. CSIC. Madrid 

ESPECÍFIC. TEORÍA #Piana, E.; Vila, A.; Orquera, L.; Estévez , J. 1992 Chronicles of Ona-ashaga: Archaeology in the Beagle Channel. Antiquity,vol 66, nº252 :771-783

ESPECÍFIC. TEORIA #Vila A. y Estévez, J. 2003  “Sociedades fueguinas, ¿desapariciones inevitables?”, en R.Piqué y M.Ventura (Eds.) América Latina. Historia y Sociedad. ICCI Barcelóna, pp:107-118

ESPECÍFIC. TEORIA#Estévez, J. & Vila, A. 2006 Variability in the lithic and faunal record through ten reocupations of a XIX century yamana hut. Journal of Anthropological Archaeology Special Issue. Dec 2006

ETNOARQUEOLOGIA I EXPERIMENTACIO #Mameli, L. & Pijoan,J. 2000 “Etnoarqueología como experimentación.” revista Treballs d’Arqueologia nº especial Experimentación en Arqueología”, Edición en CD ISSN :1134-9263 Universitat Autònoma de Barcelona

GENERALS I TEORIA #Mameli,L. & Muntañola.E.(eds.) 2005 America latina, realidades diversas. Colecció Amer&Cat. Nº13. Casa América Catalunya. Barcelóna 

GENERALS I TEORIA #Piqué, R.; Ventura, M. (ed)  2002 América Latina: Historia y Sociedad. Una visión interdisciplinar.  Institut Català de Cooperació Iberoamericana, Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals / Dept. Antropologia Social i Prehistòria, UAB.  Barcelóna

 

ALTRES PUBLICACIONS FONAMENTALS SOBRE YAMANAS EXISTENTS A LA BIBLIOTECA D’HUMANITATS DE LA UAB

AUTOR       Gusinde, Martin, 1886-1969

TITOL       Los Indios de Tierra del Fuego. Tomo 2, Los Yámana / por Martín Gusinde

PUBLICACIO Buenos Aires : Centro Argentino de Etnología Americana: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1986

 

AUTOR       Orquera, Luis Abel

TITOL       Arqueología de la región del canal Beagle : Tierra del Fuego, república Argentina ; por Luis Abel Orquera y Ernesto Luis Piana

PUBLICACIO Buenos Aires : Sociedad Argentina de Antropología, cop. 1999

 

AUTOR       Orquera, Luis Abel

TITOL       La Vida material y social de los Yámana ; Luis Abel Orquera, Ernesto Luis Piana

PUBLICACIO Buenos Aires : Eudeba, 1999


Jordi Estevez
Departament de Prehistòria UAB

 Octubre 2006 - Hipatia - Biblioteca d'Humanitats - UAB - Altres webs temàtiques

Contingut: Jordi Vaillès
Disseny: Xavier Beltrán i Ana Lopo