Recursos per a la RECERCA
Recerca i Tecnologia a Catalunya

Bibliografia

INFORMES I ANÀLISIS

Balaguer Puig, Marc; Rodríguez, Eduardo; Valdivia, Albert. Indicadors, infraestructures i serveis d'innovació. Una primera anàlisi del potencial innovador de la regió metropolitana de Barcelona . Barcelona: Beta, 2006. (Quadern del pacte industrial).

Busom, Isabel (coord.). La situació de la innovació a Catalunya . Barcelona: CIDEM, 2006. [També en versió impresa]

Carrera investigadora i inserció professional . Barcelona: DURSI, 2005. (Temes de Recerca i Innovació; 1).

Maluquer de Motes i Bernet, Jordi. La recerca i la innovació a Catalunya l'any 2001 . Barcelona: DURSI, 2004. [També en versió impresa]

Solà, Joaquim; Sáez, Xavier; Termes, Montserrat. La innovació i l'R+D industrial a Catalunya . Barcelona: Departament de Treball i Indústria, 2006. (Papers d'economia industrial; 23). [També en versió impresa]


©2006 Biblioteca Universitària de Sabadell UAB