Recursos per a la RECERCA
Recerca i Tecnologia a Catalunya

Presentació

En aquestes pàgines es pretén donar uns quants punts de partida per a trobar la informació que ens permeti fer-nos càrrec del panorama de la recerca i la tecnologia a Catalunya.

Per aconseguir-ho s'hi apleguen suggeriments de cerques en els catàlegs de la UAB i del CBUC, enllaços a pàgines web d'institucions significatives en els àmbits de la política científica i tecnològica a Catalunya, el foment i el finançament de la recerca i la innovació, llur avaluació i llurs actors.

També s'apunten les bases de dades principals on trobar els resultats de la recerca catalana en forma de tesis, articles científics i documents de treball així com les bases de dades i els sistemes de mesurament del seu impacte.

Finalment dins l'apartat de bibliografia es presenta una minsa selecció dels informes i les anàlisis més recents i que han servit de guia per elaborar aquest dossier.

--------------------------------------------

Disposeu també del recull de referències d'aquestes pàgines en el gestor de referències bibliogràfiques RefWorks  de manera que sigui més fàcil d'integrar-les en els treballs propis.


©2006 Biblioteca Universitària de Sabadell UAB