Recursos per a la RECERCA
El paper de les universitats de recerca a la societat

Internet

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

Entre d'altres objectius, té el de vetllar per un sistema universitari amb una recerca i una innovació  que promoguin el progrés científic, econòmic, social i cultural de Catalunya.

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra

Té com a finalitat el foment i el desenvolupament del diàleg i la comunicació entre la Universitat i els agents econòmics i socials del seu entorn.

Forum für Universität und Gesellschaft

Associció vinculada a la Universitat de Berna, que té com a missió servir de pont entre la universitat i la societat

Càtedres UNESCO i World data on education

Tenen l’objectiu de ser una eina per desenvolupar la cooperació interuniversitària, tot emfasitzant en la transferència de coneixement entre les universitats i la promoció de la solidaritat acadèmica a través del món.

Universia

És el projecte de col·laboració més important entre la universitat i el món de l'empresa a Iberoamèrica

Cooperació universitària a Catalunya:


Darrera actualització: 02/02/2007 13:02
2007 Biblioteca d'Humanitats UAB