Biblioteques Tipologia Premis Publicacions Internet

Presentació

Què tenen en comú les marques Ebay, Flirck, Google, Msn, Yahoo, Youtube? Són marques que neixen amb el segle XXI, dins el context d'Internet i, per tant, són interactives, ja que permeten que el consumidor interactuï de forma lliure amb elles. Són marques que fan que el futur hagi començat a ser present. Sigui com sigui, la seva presència indica una clara tendència del mercat publicitari: el mitjans interactius ja són una realitat i no pararan de créixer en els propers anys.

Segons el darrer informe de la IAB (març 2006) la inversió publicitària al mercat espanyol va ascendir l'any 2006 a una mica més de 310 milions d'euros. Aquest fet representa que la inversió en mitjans interactius ja era del 4.25% respecte a la inversió del total dels mitjans, per damunt de mitjans com el cinema i els dominicals. Dintre de l'ampli ventall de mitjans interactius, els enllaços patrocinats i cercadors van rebre al voltant de 144 milions d'euros, i els formats gràfics uns 165 milions d'euros. Això suposa que els anunciants van incrementar en un 91.38% les seves inversions en aquest mitjà. Els sectors que més aposten per aquests mitjans dedicant més del 10% de la seva inversió en publicitat són: les finances (17.11%), els transports, els viatges i el turisme (16.02%) i els mitjans de comunicació, ensenyament i cultura (10.97%).Entre els anunciants que més confien en els mitjans interactius trobem a destacades marques: ING Direct, Vodafone, Orange, Ya.com, Telefónica, Match.com, Ford, Sony i Nokia.

Els mitjans interactius van més enllà del típic banner i a l'actualitat permeten accions creatives en altres formats; robapàgines i gratacels, patrocinis o seccions fixes, e-mails, layers i altres formats desplegables, intersticials i supersticials, Mobile marketing, pop-up y pop-under, enllaços patrocinats i altres.

La publicitat interactiva, o comunicació interactiva si se li vol dir, va encara més enllà i permet que sigui el consumidor qui prengui un rol més actiu en les accions persuasives de les marques. Termes com blogs, marketing viral, advergaming, bluetooth, posts… ja són habituals dins el sector. Aquests conceptes no es refereixen només a l'ús d'una determinada tecnologia, sinó al paper cabdal que pren el consumidor en la seva relació amb les marques, un individu passiu fins ara passa a ser actiu en aquesta relació. Per tant, el gran repte de les marques esdevindrà en escoltar al consumidor per tal d'establir relacions estables a través del mitjans interactius.

L'exposició que ha preparat la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB no és una exposició de futur sinó de present. Representa un nou pas en el coneixement de les possibilitats creatives dels mitjans interactius. Segur que la gaudireu en gran mesura i us servirà com a marc de referència en aquest apassionant món de la publicitat interactiva.

David Roca és Coordinador de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, Director del GRP (Grup de Recerca en Publicitat) i Director de la Diplomatura de Postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva de la UAB.BCHG · Febrer de 2008 [Presentació] | [Intro]