Presentació Biografia Estructura económica de España, el llibre Bibliografia Articles i recursos

Presentació

Nota a la 25a edició

 

Estructura Económica de España va ésser editat per primera vegada l’any 1960, i ha esdevingut un autèntic clàssic sobre l’economia espanyola; tanmateix l’obra ha estat qualificada "d’empresa schumpeteriana", a causa del permanent impuls d’innovació, en les successives versions, en tots els seus aspectes: estadístiques actualitzades, ajustaments de política econòmica més recents, i un enfocament analític dins la globalització i del marc immediat del procés integrador europeu.

Amb aquesta 25a edició, Estructura Económica de España seguirà essent el llibre de capçalera i reflexió emprat, per més d’una generació, pels estudiosos de l’economia espanyola; a les universitats, altres centres d’estudis, així com també als cercles econòmics i financers d’un país que ha experimentat tants canvis en els darrers temps.

   

El medi ambient, la població, els grans sectors agraris i industrials, la societat de serveis en contínua expansió, les institucions, la generació i i distribució de la renda, així com les relacions amb la resta de la Unió Europea i del món són àrees del paisatge econòmic, comercial i financer, per les quals es travessa a través d’un miler de pàgines. Amb abundants referències bibliogràfiques i informació quantitativa, les quals ofereixen multitud de pistes de seguiment per a treballs posteriors."

   
Font: Nota preliminar a la 25a edició. Ramón Tamames i Antonio Rueda

 

Juny 2008. Biblioteca de Ciències Socials. Disseny i contingut