Manuel Forcano

Barcelona, 1968

La poesia de Manuel Forcano gaudeix de les virtuts d’essencialisme i nuesa propis del món clàssic. No és casualitat, en aquest sentit, que sigui un gran coneixedor de la llengua hebrea, cosa que l’ha convertit en un excel·lent traductor. La seva poesia, farcida de referents cultes, també està amarada d’una aparent senzillesa que és fruit de la depuració d'uns referents molt mediterranis. És un procés en el qual conviuen també el desig i l'angoixa. En qualsevol cas, es tracta d'un món poètic que no queda reduït als geranis d'un test a la finestra, tal i com afirma en un dels seus poemes. J. A.

Biblioteques de la UABLlibres de 
  Manuel Forcano al catàleg de  Biblioteques de la UAB

TRACES

Llocs interessants a Internet

Poesia publicada

  • Les mans descalces. Barcelona: Columna, 1993

  • D'un record a l'altre. Barcelona: La Magrana, 1993

  • De nit. Palma de Mallorca: Moll, 1999

  • Corint. Barcelona: Proa, 2000

  • Com un persa. València: Tàndem, 2001

  • El tren de Bagdad. Barcelona: Proa, 2004

  • Llei d'estrangeria. Barcelona: Proa, 2008