Exposició 40 anys UAB

Recull de documents històrics que van fer Rafael Grasa (Secretari General de la UAB) i Antonio Borfo (Cap de l'Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació) pel 40è aniversari de la UAB. Piqueu sobre les imatges per ampliar el tamany.

La creació de la UAB i el rectorat de Vicent Villar Palasí

Pica per veure la imatge més granPica per veure la imatge més gran
Decret de creació (juny de 1968).
Pica per veure la imatge més gran
Previsió de necessitats pressupostàries: Facultat de Dret, previsió de plantilla i despeses del darrer trimestre de 1971 i de l’any 1972.
Pica per veure la imatge més gran
Previsió de necessitats pressupostàries: Facultat d’Econòmiques, previsió de plantilla i despeses del darrer trimestre de 1971 i de l’any 1972.
Pica per veure la imatge més gran
La difícil recerca de professorat, les prohibicions; relació de catedràtics d’universitat separats del servei per activitats polítiques, enviada pel Ministeri cap al 1970.
Pica per veure la imatge més gran
La recerca de professorat: nomenament pel Ministeri de professors adjunts interins de la UAB, 7 de desembre de 1972.
Pica per veure la imatge més gran
Francesc Noy, “El naixement de la Universitat Autònoma”, 1973 (forma part d’una sèrie d’esborranys i manuscrits per a un “llibre blanc sobre la UAB”).
Pica per veure la imatge més gran
Cessament com a rector de la UAB, carta ministerial.
Pica per veure la imatge més gran
Pica per veure la imatge més gran
Carta de suport i resposta després del cessament: Antoni Serra Ramoneda (juliol de 1973).
Pica per veure la imatge més gran Pica per veure la imatge més gran
Carta de suport i resposta després del cessament: Heribert Barrera (juliol de 1973).
Pica per veure la imatge més gran
Discurs de comiat de Villar Palasí, pronunciat en la presa de possessió del seu successor (8 d’octubre de 1973).
Pica per veure la imatge més gran
Entrevista amb V. Villar Palasí (“Los tres etcéteras de don Vicente”), Solidaridad Nacional, 17 de febrer de 1974.
Pica per veure la imatge més gran
Entrevista amb V. Villar Palasí (“Fui el contestatario más duro que tuvo mi hermano”), Sol de España, 8 de maig de 1974.

Algunes fites assenyalades

Pica per veure la imatge més gran
Programa de la inauguració del curs acadèmic 1968-1969, Facultat de Lletres, monestir de Sant Cugat.
Pica per veure la imatge més gran
La construcció de la UAB, “En menos de un año hemos puesto en marcha una universidad en el Vallès”, fullet sobre la construcció de la Universitat, octubre de 1971.
Pica per veure la imatge més gran
Resum dels acords de la reunió sobre el projecte de Pla d’ordenació de la Universitat, 9 de juny de 1973.
Pica per veure la imatge més gran
Programa de la primera festa major, 7 de novembre de 1986.

Documents significatius

Pica per veure la imatge més gran
Acta número 1 de la Comissió Promotora de la UAB, 8 d’octubre de 1968.
Pica per veure la imatge més gran
Acta número 1 del Patronat de la Universitat (6 d’octubre de 1970).
Pica per veure la imatge més gran
Presentació de comptes al Tribunal de Cuentas del Reino, octubre de 1974.
Pica per veure la imatge més gran
Escrit adreçat al rector pels membres del Claustre General sobre la convocatòria de Claustre General per a nomenar nou rector, febrer de 1975.
Pica per veure la imatge més gran
Antic logotip de la UAB, 1988.
Pica per veure la imatge més gran Pica per veure la imatge més gran
Portada i primera plana dels Estatuts de 1985.
Pica per veure la imatge més gran Pica per veure la imatge més gran
Portada i primera plana dels Estatuts de 2003.

Fil entre passat i present: algunes senyes d’identitat


Internacionalització i recerca d’excel·lència
Pica per veure la imatge més gran
Informació tramesa al secretari general de la Conferència Permanent de Rectors de les Universitats Europees (CRE) presentant la candidatura de la UAB com a membre de la Conferència (el document inclou una interessant descripció de les primeres magnituds i dades de la UAB), 16 de març de 1973.
Pica per veure la imatge més gran
Sol·licitud de suport a la candidatura de la UAB a les universitats espanyoles membres de la CRE, 27 de març de 1973.
Pica per veure la imatge més gran
Carta de la Comissió Promotora de la UAB al doctor Joan Oró per acceptar la seva incorporació com a professor extraordinari de la UAB (també s’envià al doctor Antoni Puigvert), 2 d’abril de 1970.
Pica per veure la imatge més gran
Carta del doctor Joan Oró al rector excusant la seva absència en l’acte de presa de possessió com a catedràtic de Química i Física de la UAB, 22 de febrer de 1971.


Compromís social i polític
Pica per veure la imatge més gran
Manifest dels estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques davant de l’assassinat de Salvador Puig i Antich, 1974.
Pica per veure la imatge més gran
Ofici del Rectorat de la UAB al director general de Universitats i Investigació (MEC) sobre la detenció del professor Heribert Barrera, 27 de novembre de 1974.
Pica per veure la imatge més gran
Manifest de professors i estudiants de la UAB contra la detenció del professor Juli Busquets, 6 de març de 1975.
Pica per veure la imatge més gran
“La UAB en defensa de l’autonomia universitària”, 29 d’abril de 1981.


Universitat de campus, amb activitats artístiques i formació integral
Pica per veure la imatge més gran
La construcció d’habitatges: certificat d’adjudicació de la parcel·la de la cooperativa d’habitatges al rector Villar Palasí, soci núm. 1, 31 de juliol de 1973.
Pica per veure la imatge més gran
Estatuts de l’associació Grup d’Estudis Teatrals de la UAB, 15 de desembre de 1972 (entre les persones signants hi figura J. L. Bozzo).
               VEURE ELS CRÈDITS DE L'EXPOSICIÓ © de la web: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General