Exposició 40 anys UAB


Plànol de la Universitat Autònoma de Barcelona 1969

Pica per veure la imatge més gran

Piqueu sobre la imatge per ampliar el tamany


El plànol preveu la construcció d’un campus en quatre fases sobre una vall longitudinal, travessada per una riera principal arbrada. El terreny, de 230 hectàrees de superfície, és argilós, destinat a vinya i conreus, amb alguna masia, torres i granges.

Del projecte original es va executar íntegrament només la primera fase (destacada en negreta), en un període d’onze mesos comprès entre novembre de 1970 i setembre de 1971. En aquest temps es van construir la Biblioteca Central, amb capacitat per a un milió de llibres (actualment Rectorat), l'edifici “B”, el “C” i la Plaça Cívica.

De la segona fase, que preveia la construcció de les facultats d'Art, Arquitectura, Ciències de la Informació, d’un Auditori, un Policlínic, una escola d’EGB, un institut d’ensenyament mitjà (BUP), i de pistes esportives, només es va fer part de l’edifici de Medicina. Del conjunt d’edificacions dibuixades, algunes es van realitzar al cap d’uns anys, d’altres no s’han dut a terme. En el conjunt del campus es van disposar 60.000 m2 d’aparcaments i vials i 100.000 m2 de jardineria.
En la construcció es van utilitzar estructures mixtes de formigó semi-prefabricades. Per agilitar les obres, es va construir una planta per fer les 6.000 jàsseres de 14 metres lineals i els 6.000 panells de tancament de façana.

El personal de les empreses constructores el constituïen 60 tècnics i 1.800 treballadors d'obra. Es van fer servir 33 grues-torre, 47.000 m3 de formigó i 2.300.000 kg. de ferro. El cost total de la obra va ascendir a 713.000.000 pessetes (4.285.216,30 euros).

Fins avui, s’han alçat un total de 500.000 m2 d'edificis, en gran part sense seguir l'esquema original.

1969. Parcel•lari inicial de la Universitat Autònoma

2009. Plànol actual de la UAB

Pica per veure la imatge més gran

Piqueu sobre la imatge per ampliar el tamany
Pica per veure la imatge més gran

Piqueu sobre la imatge per ampliar el tamany


               VEURE ELS CRÈDITS DE L'EXPOSICIÓ © de la web: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General