Objectes matemàtics


¿Quina diferència hi ha entre objecte matemàtic i un objecte de la vida quotidiana o de l’art? Potser cap! Els artistes i els matemàtics, i encara més els geòmetres, han tingut molt a veure entre ells perquè ambdós intenten comprendre la forma.Pintors, escultors, arquitectes i dissenyadors treballen amb objectes matemàtics, com les corbes, els cubs i els cilindres.A Catalunya, per exemple, tenim el referent modernista d’Antoni Gaudí que ens fascina amb les seves creacions inspirades en la matemàtica, especialment l’arc catenari.Tot el que ens envolta, fins i tot les joguines més senzilles, tot té matemàtica al darrera. Aquesta pàgina reflecteix el contingut de la petita mostra d’objectes matemàtics exposats a la Biblioteca amb motiu de la Setmana de la ciència, tots ells cortesia de Pendulum.
Podeu veure les fotos en aquest àlbum: picasa2.gif

ARC CATENARI  
arc11.jpg L’arc catenari és un arc que dibuixa de forma invertida una cadena suspesa a l’aire i sostinguda pels extrems. Gaudí va basar una gran part de les seves propostes formals i constructives en aplicacions de la geometria descriptiva. Un dels preferits de Gaudí és l’arc catenari: esvelt, fàcil de bastir i autosustentador!.
CATACAOS  
   
El Catacaos compta amb les mínimes variables per mostrar un comportament caòtic. Dues masses de llautó que giren sobre un centre comú es poden comportar com un pèndol amortit. En la pràctica és impossible predir-nela posició de les masses, i el moviment real és la superposició delsperíodes natural d’oscil•lació de cadascún dels  components, de les diferents masses,
dels errors de perpendicularitatdel eixos, etc.
catacaos1.jpg
   
CINTA DE MOËBIUS  
moebius1.jpg La cinta de Moëbius és una superfície que té una sola cara, una sola vora i no és orientable. Si partim d’un punt de superfície i comencem a colorar-la, acabarem pintant tota la cinta sense haver excedit la vora. Per tant, només te una cara.Si resseguim amb el dit una de les vores arribem al punt de partida havent recorregut les dues vores aparents.
   
ELS SÒLIDS PLATÒNICS(poliedres regulars)  
Els poliedres regulars són 5: Tetraedre, Hexaedre (Cub), Octaedre,
Dodecaedre, Icosaedre. La fórmula d’Euler relaciona les cares, els vèrtexs
i les arestes.V - A + C = 2Verifica-la!
solids-fons-negre.jpg
   
HIPERBOLOIDE  
objectes-matematics-017.jpg L’hiperboloide és la superfície de revolució generada per la rotació
d’una hipèrbola al voltant d’un dels seus eixos de simetria. Aquestes
superfícies són de dos tipus: d’un o dos fulls.
   
PARABOLOIDE HIPERBOLIC  
Un paraboloide hiperbòlic és una superficie reglada generada per tres
rectes no coplanàries dos a dos però que són paral•leles a un pla fix.
Pel seu aspecte aquesta superfície sembla una sella (de muntar) perquè
té dos plans de simetria perpendiculars entre si i l’ intersecció d’aquests
amb la superfície dóna dues paràboles.
paraboloide.jpg
   
PÈNDOL COMPOST  
pendol.jpg El moviment del pèndol és el resultat de les limitacions en els graus
de llibertat dels moviments de cadascun dels punts d’oscil•lació. Es a dir, quan oscil•la sobre la vareta d’acer ho fa només en un pla perpendiculara un segon pla generat per l’oscil•lació sobre l’extrem del fil. Aquestdos moviments combinats generen un moviment nou,  armònic, resultat de la suma dels dos  pendulars. Fixeu-vos en els anells formats a la sorra!
   
TOR (Torus)  
Un Tor es una superfície que s’obté al girar una circumferència al voltant d’un eix inclós en el mateix pla que el cercle però exterior a ell.Sabeu d’on ve la paraula torus? Aquest
mot deriva del llatí i vol dir coixí.
toroide.jpg