La poesia catalana actual
Breu reflexió a manera de representació 
per Jaume Aulet

UH! AH! BÉ!
Recitals
de poesia

3
antologies recents