La poesia catalana actual. Breu reflexió a manera de presentació


 


Ningú no pot posar en dubte que la poesia catalana actual és viva i ben viva. Només cal veure la multiplicitat de propostes poètiques existents i la qualitat de moltes d'elles. Mai en la història de la poesia catalana no hi havia hagut una diversitat tan gran. Cal tenir present, és clar, que aquest és un símptoma de la modernitat (alguns en diuen postmodernitat). Aquesta mateixa diversitat és la que fa difícil i arriscat intentar establir unes tendències gaire clares i definides. Les línies que es poden resseguir són amplíssimes i quasi inesgotables. En el panorama entren en joc les diferents poètiques vigents i també, perquè no, les qüestions més pròpiament generacionals, cosa que fa que algunes trajectòries estiguin més consolidades que no pas unes altres.

Hi ha qui ha fet notar que en altres temps hi ha hagut sempre grans noms que servien de referència (des de Verdaguer fins a Espriu, passant per Maragall, Carner, Riba, Foix, Pere Quart o Ferrater). Segurament, però, la inexistència en l'actualitat d'aquests grans referents no s'explica per la manca de noms, sinó perquè la diversitat característica dels temps que corren fa que aquesta personalització sigui inviable. Si donem un cop d'ull a les literatures veïnes ens trobarem en una situació similar. Fins a la seva mort recent Joan Brossa ha exercit d'alguna manera aquest paper, però només en determinats cercles. L'obra de Miquel Martí i Pol també està fent una funció similar, però en uns altres cercles. D'altra banda, continuen havent-hi puntals importants, però molt més diversificats, cosa que d'alguna manera és també un símptoma de normalitat. Són noms com els de Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Feliu Formosa, Narcís Comadira, Enric Casasses o Màrius Sampere, per citar-ne només uns quants (i sense ànim de selecció polèmica). Però, sobretot, allò que un lector atent pot detectar en el panorama català és un nombre considerable de poetes relativament joves, els quals, des de plantejaments estètics diversificats, han anat gestant una obra molt coherent i qualificada. També és veritat que cal destriar no només el gra de la palla, sinó fins i tot del boll i del rostoll. És una tasca difícil i compromesa. La proliferació d'antologies en aquests darrers temps és un bon símptoma, tant de la diversitat com de la qualitat i de la voluntat selectiva.

Cal tenir present, tot i així, que aquesta situació –aparentment favorable i esperançadora– es belluga enmig d'una conjuntura que, pel que fa a la difusió del gènere, no sembla especialment benigna. En el negoci editorial la poesia sempre ha ocupat un lloc secundari. Darrerament, però, en un moment en què el mercat literari català ha entrat en una dinàmica en què els gerents de les editorials compten més que els directors literaris, la poesia se n'ha ressentit espectacularment. El ritme general de publicació de llibres de poesia en català no ha decrescut excessivament –algú ha afirmat fins i tot que és excessiu–, però paral·lelament ha disminuït substancialment la difusió que es fa d'aquestes novetats, fins al punt que el poc públic especialment interessat en el gènere ha de fer notables esforços per estar al corrent del que publiquen les principals col·leccions del país. I ja no cal dir en el cas de col·leccions més perifèriques o minoritàries. Seria fàcil constatar, amb dades a la mà, que uns anys enrere aquest dèficit promocional no era tan alarmant. És veritat, en canvi, que darrerament han acabat triomfant altres vies de difusió més directes, però també més efímeres: els festivals del poesia, les lectures, els espectacles a partir de textos poètics, les tertúlies, etc. És una prova més de la vivacitat existent.

Jaume Aulet
Departament de Filologia Catalana