De totes les seves vocacions, Santos Torroella se sentia especialment poeta. Per ell, la poesia era una mena de filosofa del cor, una reflexió del sentiment. Tot i que la seva producció literària es realitza majoritàriament en llengua castellana, ell era un escriptor bilingüe que redactava indistintament en castellà o català. Presentem aquí una breu antologia poètica en llengua castellana (Altamira) i catalana (15 poemes catalans i Quadern de Barcelona)

Altamira

Altamira. Cobalto. Barcelona. 1949.

 

Quinze poemes catalans

Sèrie de poemes en català, agrupats sota el títol de "Quinze Poemes Catalans" dins Poesías (1935-1962). Buenos Aires : Editorial Losada, 1964

 

Quadern de Barcelona

Quadern de Barcelona [edició no venal]. Dibuixos de Jordi Curós. [Terrassa : Joan Morral]