Documents de recerca

Des del Catàleg es poden consultar les tesis doctorals i els treballs de recerca disponibles a la biblioteca tant en paper com en versió electrònica.

Departament de Ciència Política i Dret Públic

Departament de Sociologia

Documents als dipòsits digitals

Els documents de recerca també estan disponibles en la seva versió digital als dipòsits TDX, TESEO, RECERCAT i DDD.

La incorporació dels documents en aquests dipòsits té com a objectius:

  1. Oferir als autors una eina per incrementar l'accés i la visibilitat del seu treball
  2. Difondre els resultats de la recerca universitària
  3. Garantir la seva preservació
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Tesis Doctorals en Xarxa és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes:
TESEO

Base de dades del Ministerio de Educación que inclou les tesis doctorals llegides i aprovades a les universitats espanyoles des de 1976. Permet la cerca per autor, universitat, departament, director, matèria i resum. Inclou la descripció bibliogràfica i el resum, i en el cas de les tesis més recents es pot consultar el text complet.

RECERCAT

És un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.:

DDD

És l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Aplega una col·lecció diversa quant a suports, temàtica i tipologia de documents. Tant les tesis com els treballs de recerca, entre d'altre material, es poden consultar en aquest dipòsit:

Octubre 2011 · Biblioteca de Ciències Socials