Principals grups de recerca vinculats a la Facultat

ICPS -Institut de Ciències Polítiques i Socials

L’ICPS, creat el 1988, fomenta la recerca en ciència política i, en general, en les ciències socials a Catalunya, dedicant atenció especial a la formació de joves investigadors i a la promoció de les relacions entre els politòlegs catalans i els d’arreu del món.

Publicacions al catàleg

 

ISOR -Investigacions en Sociologia de la Religió

 

ISOR és un centre de recerca que cal situar en la línia de la tradició sociològica clàssica d’anàlisi de la religió. L’ISOR ha compaginat l’anàlisi d'organitzacions religioses concretes amb la investigació en altres camps, com ara el de les identitats nacionals, els mitjans de comunicació o la cultura juvenil, en la mesura que s’hi detecten mostres d’allò que Thomas Luckman ha anomenat la “religió invisible”.

Publicacions al catàleg

 

GEDIME - Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques

 

El GEDIME fou creat l’any 1989 per Carlota Solé amb la finalitat de fer recerca (programes I+D+i, nacionals i europeus) sobre fluxes migratoris interiors i exteriors, racisme i xenofòbia, mercat de treball, discriminació dels immigrants, l’impacte de la immigració en l’economia i societat receptora, dona immigrant, polítiques d’integració, negocis ètnics, dones immigrants empresàries, ciutadania, trajectòries migratòries, maternitat transnacional, reagrupament familiar, etc.

Publicacions al catàleg

QUIT - Centre d'estudis sociològics sobre la vida quotidiana i el treball

 

El Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), dirigit pel professor Fausto Miguélez, va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l'any 1991. El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllant la importància tant del context com de les estratègies dels actors.

Publicacions al catàleg

 

GRET - Grup de Recerca en Educació i Treball

 

El GRET neix l’any 1987 amb la finalitat de constituir un equip de recerca estable, focalitzat en l’estudi de la relació entre els sistemes d’ensenyament (formal i no formal) i el sistema productiu i el mercat de treball.

Publicacions al catàleg

 

IPHIGENIA - Infància, família i polítiques socials comparades

 

Les anàlisis del grup IPHIGENIA es centren principalment en les problemàtiques relacionades amb l'articulació de la vida personal amb el mercat i l'Estat, així com amb l'aparició de nous riscos socials en l'àmbit de la família i de la infància.

 

SAPS - Seminari d'Anàlisi de les Polítiques Socials

El SAPS fa una anàlisi de les polítiques públiques combinant les anàlisi de l’estat i de les desigualtats amb les teories de la justícia social. Entre les diferents polítiques i les desigualtats correlatives concentra la seva atenció en l’educació, la protecció social, el risc tecnològic, el transport i la salut.
Publicacions al catàleg

 

GESES -Grup d’Estudis Sobre Sentiments, Emocions i Societat

 

GESES és un grup de recerca amb perspectiva interdisciplinària i de gènere que està format per investigadors i investigadores de l’àmbit de la sociologia i de la psicologia. Està dedicat a l’estudi de la construcció social de les emocions i sentiments en la seva relació amb les principals dimensions de l’estructura social, com ara la classe, el gènere i les categories d’edat, les interrelacions entre les diferents dimensions estructurals i els processos de socialització, en particular la socialització de gènere.

Publicacions al catàleg

 

SED - Seminari d'Estudis de la Dona  

 

El SED coordina les activitats docents i d’extensió universitària del Departament de Sociologia en els temes relacionats amb la situació social de les dones. Concretament està desenvolupant activitats en relació a la cohesió social, plans d’igualtat i pensament iberoamericà.

Publicacions al catàleg

 

IGOP - Institut de Govern i Polítiques Públiques

L'IGOP vol ser un espai de debat, de generació i d'intercanvi de coneixement, compromès amb el rigor i l'excel·lència científica. I vol ser, alhora, espai de formació, d’aprenentatge mutu i d’intervenció en els processos de transformació social, en complicitat amb els agents socials que treballen sobre el terreny.

Publicacions al catàleg

 

GSADI - Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional    

El GSADI  pretén impulsar la sociologia analítica al nostre país, i investigar específicament en les aplicacions d’aquesta al disseny institucional. La sociologia analítica es caracteritza per l’èmfasi en la claredat, la precisió conceptual, i la consistència lògica del discurs.

 

SSASA - Simulació Social i Anàlisi de Societats Artificials

El SSASA és un grup de recerca que es dedica, des del 2005, a explorar les possibilitats que ofereixen els models informàtics de simulació dins de la teorització i anàlisi de processos i d'institucions socials.

Octubre 2011 · Biblioteca de Ciències Socials