A més, també trobareu informació a partir de matèries més generals com les següents:

Recordeu que també podeu utilizar aquests termes al Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per buscar i localitzar documents que no es troben a la UAB.

Març 2011 · Biblioteca de Ciències Socials · Fotografies i disseny