Jornades sobre els diferents tipus de violències sexuals contra les dones

L'interès mostrat pels alumnes en les Jornades del Dia Internacional de les Dones, celebrades els darrers anys a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet que el CENTRE ANTÍGONA (Grup de Recerca de Drets i Societat en Perspectiva de Gènere) i el GRUP DONES I DRETS es proposin continuar amb aquest espai de reflexió i debat al voltant de les dones i els seus drets.

 

Per aquest curs acadèmic les IX Jornades de Dones i Drets i Grup Antígona, sota el títol "Dones i violències sexuals: trencant silencis", coincideixen amb el centenari del Dia Internacional de la Dona (1911-2011). Abordaran una temàtica d'especial importància en l'àmbit dels drets de les dones: es debatrà sobre els diferents tipus de violències sexuals que pateixen, des de l'assetjament sexual a la feina, passant per les violacions sistemàtiques en els conflictes armats i l'abús sexual a què són sotmeses moltes dones immigrants, fins a la mutilació genital femenina i la necessària implicació i coordinació de tots els agents socials i polítics per combatre aquest problema.


Diferents termes per definir la violència vers les dones:

Violència sexista, violència masclista, violència contra les dones, violència sexual i per motius de gènere, violència sexual...

Què és la violència sexual?

Actualment la violència que estan patint les dones arreu del món es visualitza en els diferents conflictes armats, en els quals s'utilitza a les dones com a una eina per sotmetre els pobles. Les dones són torturades, humiliades i violades com a forma de control i poder sobre un territori, sobre una població, sobre una cultura. Les dones són objecte de tortures i humiliacions en les presons i en camps de refugi; la violació s'utilitza de forma sistemàtica com arma de guerra.


D'altra banda, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), moltes dones d'arreu del món han estat objecte de violència sexual per part de la seva parella. En concret les dades fluctuen entre un 6% en el Japó, Sèrbia i Montenegro i el 59% a Etiòpia. A Austràlia, Canadà, Estats Units d'Amèrica, Israel i Sudàfrica, entre el 40 i el 70% de les dones víctimes d’homicidi van morir a mans dels seus marits o parelles. A Colòmbia, cada sis dies una dona mor a mans de la seva parella o exparella. Centenars de dones han estat segrestades, violades i assassinades a Ciutat Juárez o als seus voltants en un període de 10 anys. Per una altre costat, pel que fa referència a l’any 2007, segons l’Informe de la British Medical Association sobre casos de violència domèstica al Regne Unit, una de cada quatre dones ha patit una situació de violència domèstica des de que tenia 16 anys. Així mateix, la situació a Europa actualment és alarmant: entre el 40 i el 50% de les dones han informat d’alguna forma d’assetjament sexual al lloc de treball.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la violència sexual com "qualsevol acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d'una persona mitjançant coacció per altra persona, independentment de la relació d'aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball". La violència sexual comprèn el sexe sota coacció de qualsevol tipus incloent-hi l'ús de la força física, les temptatives d'obtenir sexe sota coacció, l'agressió mitjançant òrgans sexuals, l'assetjament sexual incloent-hi la humiliació sexual, el matrimoni o cohabitació forçats (inclòs el matrimoni de menors), la prostitució forçada i comercialització de dones, l'avortament forçat, la denegació del dret a l'anticoncepció o a prendre mesures de protecció contra les malalties, i els actes de violència que afecten la integritat sexual de les dones, com ara la mutilació genital femenina i les inspeccions per comprovar la virginitat.


Pot existir violència sexual entre membres d'una mateixa família i persones de confiança, i entre coneguts i estranys. La violència sexual pot tenir lloc durant tot el cicle vital, des de la infància fins a la vellesa, i tant els homes com les dones poden ser víctimes i agressors. Malgrat que afecta als dos sexes, amb més freqüència és exercida per nens i homes contra nenes i dones.

 

Fonts consultades:

Organització Mundial de la Salut (OMS) -- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Març 2011 · Biblioteca de Ciències Socials · Fotografies i disseny