Recursos web sobre dones Documents

Associacions i entitats presents a les Jornades

Altres associacions i entitats

 • Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Violència masclista
  En l'àmbit català hi trobareu un recull molt complet de recursos sobre orientació i assessorament, ajuts i subvencions, activitats formatives, associacions i entitats de dones, publicacions, estadístiques, normatives i altres informacions.
 • Fundación Mujeres
  ONG que treballa en projectes d'intervenció en els diferents àmbits de la participació social, política, econòmica i cultural, amb l'objectiu d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats entre homes i dones sigui real i efectiva.
 • Observatori per a la igualtat de la UAB
  És la unitat de la Universitat que centra les seves activitats en l'àmbit de la desigualtat entre dones i homes, encara que el seu camp d'actuació també s'estén a aquells col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social.
 • Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
  La institució, dins l'Administració de la Justícia, és una eina d'anàlisi i actuació que promou iniciatives i mesures adreçades a eliminar el problema social de la violència domèstica i de gènere.
 • Sexual Violence Research Initiative
  L'objectiu de l'entitat és la recerca dins del camp de la violència sexual i la creació de dades empíriques per garantir que la violència sexual sigui reconeguda com un problema sanitari d'importància prioritària.
 • Stop Violence Against Women: a project of the advocates for Human Rights
  L'entitat ofereix informació legal i jurídica per promoure els drets humans de les dones a països del centre i de l'est d'Europa i de l'antiga Unió Soviètica.

Aquesta selecció de documentació digital d'àmbit públic ha estat facilitada pel Grup Antígona.


Assetjament sexual a la feina

Conflictes armats

Guies

Mutilació genital femenina

Març 2011 · Biblioteca de Ciències Socials · Fotografies i disseny