Presentació

La Guerra Civil espanyola va donar lloc a l’elaboració d’una ingent quantitat de documents cartogràfics tant dels diferents escenaris on es va desenvolupar el conflicte bèl•lic com d’aquells en els que es pensava realitzar (mapes, plànols, croquis, vistes panoràmiques i fotografies aèries). Tota aquesta nombrosa i variada documentació cartogràfica ha estat objecte, durant els darrers anys, d’una considerable labor d’anàlisi i catalogació. Una labor que els usuaris d’aquesta exposició virtual poden copsar consultant l’apartat titulat «Per saber-ne més», en el que s’indiquen els principals llibres i articles publicats hores d’ara.

La gran vàlua històrica i documental d’aquesta cartografia va empènyer a l’Institut Cartogràfic de Catalunya a organitzar, a començaments del 2007, una exposició titulada «Els mapes en la Guerra Civil espanyola (1936-1939)». L’exposició va prendre, ben aviat, un caire itinerant, de manera que aquell mateix any es va exposar a les ciutats de Granada, Osca, Sevilla, Saragossa i Teruel i, a l’any següent, a les de Jaén i Màlaga. Ara, la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona ha dut a terme una iniciativa que no podem menys que qualificar-la de molt oportuna: organitzar una exposició virtual titulada «Mapes de la Guerra Civil, 1936-1939». En la mateixa s’hi aplega, dins d’un marc explicatiu molt correcte, una mostra molt significativa dels mapes de la Guerra Civil conservats en els seus fons cartogràfics.

La consulta d’aquesta exposició permet veure alguns documents de gran interès cartogràfic i històric com l’edició especial del full 755: «Navalvillar de Pela» del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50 000, publicat per la Secció de Cartografia de l’Estat Major de l’Aire de l’exèrcit republicà; el full 46 de l’edició especial del Mapa Militar Itinerario de España a escala 1: 200 000, imprès a Madrid el gener de 1939 per l’exèrcit republicà; o tres fulls de vegueries de Catalunya, publicats l’any 1937 per la Secció d’Operacions de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya. De fet, tot i no tractar-se d’una exposició exhaustiva, constitueix una eina molt útil per a tots aquells geògrafs, historiadors i estudiosos interessats en la cartografia de la Guerra Civil.

D’altra banda, atès el singular desenvolupament del conflicte bèl•lic i el gran nombre d’organismes cartogràfics que hi participaren, una bona part de la cartografia produïda durant el mateix ha quedat dispersa en una multitud d’arxius i cartoteques tan de caire públic com privat. Una dispersió que ha dificultat i dificulta el seu estudi i coneixement. En aquest sentit, la iniciativa duta a terme per la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’organitzar aquesta exposició virtual és molt d’agrair per a tots aquells estudiosos que estan interessats en el coneixement d’aquesta cartografia.

 

Carme Montaner, Francesc Nadal, Luis Urteaga
(Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia. UB)

 

Biblioteca d'Humanitats Cartoteca Juny 2011