XIV Seminari sobre Dret i Llengua i IX Jornada de la SCATERM

El Servei de Llengües i la Facultat de Dret de la UAB, mitjançant la Comissió de Dinamització Lingüística de la UAB, organitzen cada curs el Seminari sobre Dret i Llengua.

 

Aquest Seminari pretén, en paraules d’un dels seus impulsors, el professor de Dret Constitucional i president de la Comissió, Joan Lluís Pérez Francesch, “contribuir a prendre consciència de l’estat actual de la llengua catalana, i a posar de manifest la necessitat de dinamitzar aquesta llengua en el si de la comunitat universitària, d’acord amb el Pla de qualitat lingüística de la UAB... i en el qual es desenvolupi el caràcter de llengua pròpia del català, segons el que estableix l’Estatut d’Autonomia” (Revista de Llengua i Dret, núm. 48, 2007).

 

Enguany us presentem el XIV Seminari sobre Dret i Llengua els dies 18 i 19 de maig i 3 de juny de 2011. El Seminari té, en principi, dos objectius: acostar els estudiants al món professional i formar-los en terminologia jurídica, argumentació i tècniques d’exposició oral.

El programa està disponible al bloc del Seminari sobre Dret i Llengua:

 • 18 de maig, de 9 a 19 h, a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa

  IX Jornada de la SCATERM sobre terminologia i llenguatge jurídic

  L'objectiu d'aquesta jornada és donar cabuda a tots els treballs sobre dret i llenguatge jurídic amb una clara vinculació amb la terminologia i està adreçada, doncs, als professionals de les ciències jurídiques i la lingüística.
 • 19 de maig, de 12 a 14 h, a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret
 • Taller d'argumentació jurídica i exposició oral (substitueix el Concurs d'Oratòria d'altres anys).

 • 3 de juny, de 12 a 14 h, a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret

  Presentació escrita i oral dels treballs.

   

Paral·lelament al Seminari tindrà lloc el Juriconcurs. Podeu consultar les bases, organització i premi al bloc del Seminari sobre Dret i Llengua.

Maig 2011 · Biblioteca de Ciències Socials · Fotografies i disseny