Bases de dades

Us presentem una selecció de bases de dades que poden ser del vostre interès. Recordeu que per consultar-les des de fora de la xarxa de la UAB heu d'accedir-hi a través del Servei de Xarxa Privada Virtual.

Dret

Legislació completa, codis, noves lleis i convenis col·lectius; jurisprudència, circulars i altres documents de la Fiscalia; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers temàtics i vídeos amb entrevistes a juristes.

 • La Ley digital
 • Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis. Conté La Ley Doctrina, amb el text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

 • Tirant on line
 • Legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes temàtics. També inclou informació jurídica internacional.

 • Vlex premium
 • Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; notícies. També conté informació jurídica internacional.

 • Westlaw.es: el servicio internet de Aranzadi
 • Legislació completa (estatal, autonòmica, foral i europea), codis legislatius, projectes de llei i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina, comentaris i bibliografia, sobretot de revistes Aranzadi; contractes i formularis; notícies i dossiers pràctics.

Multidisciplinars

 • Bases de datos bibliográficas del CSIC
 • Catàleg de les bases de dades ICYT, ISOC i IME que conté la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment es recullen articles de revistes i, de manera selectiva, actes de congressos, compilacions, informes i monografies.

 • Dialnet
 • Base de dades que conté el buidatge dels índexs de sumaris de la major part de les revistes científiques i humanístiques d'Espanya i Llatinoamèrica, incloent també llibres, tesis doctorals i altres tipus de documents.

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials