Presentació

"La primera constitució espanyola va ser promulgada per les Corts Generals el 19 de març de 1812 a Cadis.
Va ser coneguda popularment com "La Pepa" per haver estat promulgada el dia de Sant Josep. La importància històrica es deu no només a que es tracta de la primera constitució promulgada a Espanya, sinó també a que va ser una de les més liberals del seu temps, és a dir, de l'època de l'expansió de les idees que van inspirar la Revolució Francesa de 1789 i a que va impactar en els orígens constitucionals i parlamentaris de la major part dels estats americans durant i després de la seva independència".

 

Joan Baucells Lladós
Professor titular de Dret Penal

 

Constitució de Cadis

Primera constitució política de la monarquia espanyola.

El text fou aprovat per les corts de Cadis per 128 vots contra 24, i fou promulgat per la regència del regne el 19 de març de 1812 (diada de Sant Josep, i per això fou coneguda popularment per la Pepa). Rompent amb l'Antic Règim, declara que la sobirania resideix en la "nació". Defineix el govern com a monarquia moderada hereditària, declara la religió catòlica com a única religió oficial de l'estat i apunta el propòsit d'establir una divisió administrativa provincial. El poder legislatiu és atribuït a les corts amb el rei, l'executiu al rei, i el judicial als tribunals. Estableix unes corts unicamerals, elegides per sufragi limitat indirecte, que es renoven cada dos anys. El rei té dret de veto en dues sessions consecutives sobre un mateix projecte de llei, és inviolable i irresponsable políticament i nomena els secretaris del despatx responsables davant les corts. El Consell d'Estat és un organisme consultiu que fa les funcions d'un consell reial. Preveu la unificació del codi civil i la realització d'un pla uniforme de l'ensenyament.

Aquesta constitució fou anul·lada el 4 de maig de 1814 per Ferran VII; tornà a regir durant el Trienni Constitucional (1820-23); proclamada de nou interinament després del motí de La Granja (13 d'agost de 1836), regí formalment fins al 24 d'octubre del mateix any, que el govern presentà el nou projecte constitucional, promulgat el 18 de juny de 1837. La Constitució del 1812 fou bandera i model del liberalisme europeu fins el 1830.

 

Font: Enciclopèdia Catalana

 

Amb motiu del bicentenari de la Constitució de 1812,
el Dr. Isidre Molas i Batllori impartirà la conferència 200 anys de la Constitució de Cadis 1812-2012 el 19 de març de 2012 a les 13 hores, a l'Aula Magna de la Facultat de Dret.


Aquesta selecció de documentació digital d'àmbit públic ha estat facilitada pel Grup Antígona.


Assetjament sexual a la feina

Conflictes armats

Guies

Mutilació genital femenina

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials