Exposició presencial

Podeu llegir una explicació sobre el muntatge de l'exposició.

Presentació PowerPoint feta amb motiu de l'exposició:

Fotografies

Dibuix de Josep Vicens-i-Planagumà Cartell de l'exposició 1812. Constitució, conflictes, propaganda Conferència 200 anys de la Constitució de Cadis 1812-2012

Vista general de l'exposició Detall de l'exposició Detall de la presentació en PowerPoint

El Dr. Isidre Molas i Batllori i les Sres. Montserrat Catafal i Carmen Farré El Dr. Isidre Molas i Batllori i les Sres. Montserrat Catafal i Carmen Farré Professors consultant l'exposició

Professors consultant l'exposició Professors consultant l'exposició Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión del día 19 de Marzo de 1812

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials