Skip to Content
Universitat Autònoma de Barcelona

Portada

PRESENTACIÓ IV JORNADES DE DEBAT SOBRE EL REPERTORI TEATRAL
GRUP DE RECERCA EN ARTS ESCÈNIQUES (GRAE).
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
AUDITORI DE L’INSTITUT DEL TEATRE, 9 DE NOVEMBRE DE 2012

 

Les IV Jornades de debat sobre el repertori teatral català estan dedicades a tractar i debatre el paper de les dones en la nostra dramatúrgia, en un enfocament ampli que abasta des d’una perspectiva històrica fins a l’anàlisi del tema en l’actualitat, tenint en compte l’evolució quant a la perspectiva de gènere que hi ha hagut des de les darreres dècades del segle XX fins al present, en el context del feminisme i la seva incidència en el tots els camps de la cultura.

Com s’ha apuntat al document de treball, la invisibilitat històrica de la dona en els diversos sectors de l’àmbit escènic ha anat desapareixent gradualment, a mesura que, més enllà del camp de la interpretació a què era relegada, s’ha produït una creixent incorporació cap a camps tradicionalment reservats al gènere masculí, que ha fet possible que poguéssim parlar de “dones de teatre” en un sentit integral, deixant a banda el paper subsidiari o simbòlicament decoratiu que ocupaven en altres èpoques.

Per tal d’oferir un ventall el més ampli possible, les Jornades han convocat la participació d’especialistes amb una llarga trajectòria en l’estudi del teatre des de la perspectiva de gènere, així com a diverses actores que intervenen en els diferents sectors de l’escena actual catalana (direcció, dramatúrgia, escriptura, interpretació, producció, etc.) El testimoni de dones actives escènicament però amb una llarga experiència en grups històrics consolidats com és el cas de Glòria Rognoni o Imma Colomer al costat de veus pertanyents a generacions més joves, pretén donar respostes a les pregunta que es planteja com a títol de la conferencia inaugural de Maria Josep Ragué: ¿Assistim a una normalització plena quant a la incorporacio de la dona a les nostres arts escèniques, o estem assistint a un miratge?.Les Jornades pretenen aportar, des de la seva diversitat de subjectes i angles, una reflexió que il·lumini l’objecte d’estudi i dissenyi unes línies d’actuació adequades per al futur.