Presentació de les X Jornades: 10 anys de Dones i Drets

La Dra. Francesc Puigpelat, degana aleshores de la Facultat de Dret, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona de l'any 2003, i en principi sense cap idea de continuïtat, va impulsar l'organització d'unes Jornades "Dones i Drets" com a espai de reflexió acadèmica, de debat entre entre les diferents àrees de coneixement, que tenia com a punt d'inflexió la perspectiva de gènere en els estudis que s'imparteixen a la nostra Facultat.

La idea va comptar amb el recolzament per part de professors/res i estudiants i l'èxit obttingut va contribuir a dues edicions més: "Dona immigrant i drets" (2004) i "Dona i violència" (2005), amb la publicació de dues monografies que recullen les ponències dels i de les participants.

Les edicions dels anys següents van ser coordinades pel Grup Antígona amb els títols següents: "Dona i vulneracions internacionals dels drets" (2006); "Dona i lleis d'igualtat" (2007); "Dones, prostitució i treball sexual: seguim amb el debat" (2008); "Dones i noves famílies: canvis en les estructures jurídiques androcèntriques" (2009); "Dones, empresa i economia: i si les dones comptéssim?" (2010); i "Dones i violències sexuals: trencant silencis" (2011). Fruit d'aquestes jornades es van publicar dues monografies més: Derecho, género e igualdad: cambios en las estructuras androcéntricas. Volums I i II (2009) i Las violencias machistas contra las mujeres. No es no (2011).

Aquest any celebrem els 10 anys d'aquella primera reflexió de les professores de la Facultat de Dret. El programa suposa també una visió positiva de tots els treballs que des d'aleshores s'han realitzat, les tesis doctorals defensades i que han tingut com a tema directe o indirecte la perspectiva de gènere. Un cop més, les professores de diferents unitats expertes en els temes, presentaran les seves recerques i plantejaran temes per al debat. Durant aquests tres dies els mateixos objectius conjunts per a la qualitat i l'excel·lència s'uniran en la perspectiva de gènere. Sense la seva col·laboració, aquesta interdiciplinarietat que fa deu edicions que prediquem amb les Jornades, no hagués estat possible.

Hem de destacar l'excel·lent acollida que les deu edicions de les Jornades han tingut sempre entre els estudiants. Estan obertes a tota la comunitat universitària i això ens permet avaluar els treballs des d'aquesta interdisciplinarietat que intentem aconseguir i que enriqueix el debat acadèmic més enllà, fins i tot, dels nostres propòsits.

 

Judith Solé

M. Jesús Espuny

Montserrat Iglesias

Olga Paz

Coordinadores de les X Jornades

Aquesta selecció de documentació digital d'àmbit públic ha estat facilitada pel Grup Antígona.


Assetjament sexual a la feina

Conflictes armats

Guies

Mutilació genital femenina

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials