10 Anys de Dones i Drets

A continuació podeu consultar el programa de les X Jornades de Dones i Drets, que enguany es celebraran a l'Aula Magna de la Facultat de Dret sota el títol "10 Anys de Dones i Drets". Al final de cada jornada hi haurà un debat entre els assistents.

13 de març de 2012

 • de 9.30 a 10 h
 • Registre dels assistents

 • de 10.30 a 11.30 h
 • "Inauguració de les Jornades" (Degà / Observatori de la Igualtat / ICDones)

 • de 10.30 a 11.30 h
 • "Conferència inaugural / Balanç de les activitats fetes"
 • de 11.30 a 12 h
 • Descans
 • de 12 a 13 h
 • "Com prevenir la violència contra la dona en la parella". Montserrat Iglesias Lucía, professora associada de Dret Administratiu (UAB)
 • de 13 a 14 h
 • "Dones i Segona República: el cas d'Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974)". Olga Paz Torres, professora lectora d'Història del Dret i de les Institucions (UAB)
 • de 16 a 17.30 h
 • Taula rodona I: "Dona, família i treball: apunts per a una reflexió històrica". María Jesús Espuny, professora titular d'Història del Dret i de les Institucions (UAB); Carme Tort-Martorell, professora titular de Dret Romà (UAB); Olga Paz Torres, professora lectora d'Història del Dret i de les Institucions (UAB)

14 de març de 2012

 • de 9.30 a 11.30 h
 • Taula rodona II: "Noves tendències en la protecció internacional de les dones". Montserrat Pi, professora titular de Dret Internacional Públic (UAB); Esther Zapater, professora titular de Dret Internacional Públic (UAB); Claudia Jiménez, professora titular de Dret Internacional Públic (UAB); Susana Beltrán, professora agregada de Dret Internacional Públic (UAB); Júlia Gifra, professora associada de Dret Internacional Públic (UAB)
 • de 11.30 a 12 h
 • Descans
 • de 12 a 14 h
 • Taula rodona III: "Violència de gènere i dret penal: l'estat de la qüestió". Margarita Bonet, professora titular de Dret Penal (UAB); María José Cuenca, professora titular de Dret Penal (UAB); Nelly Salvo; Míriam Cugat, professora titular de Dret Penal (UAB); Patsily Toledo (UAB)
 • de 16 a 17 h
 • Conferència a càrrec de Blanca Vilà, catedràtica de Dret Internacional Privat (UAB): "De la igualtat al gènere a la UE: l'efecte reflexe de les institucions i les exigències de la cohesió social"
 • de 17 a 18.30 h
 • Taula rodona IV: "Les crisis matrimonials i la qüestió de gènere". Judith Solé Resina, professora titular de Dret Civil (UAB); María del Carmen Gete-Alonso y Calera, catedràtica de Dret Civil (UAB); Maria Ysàs Solanes, professora titular de Dret Civil (UAB)

15 de març de 2012

 • de 9.30 a 10.30 h
 • Arantza Líbano, investigadora post-doctoral (UAB)
 • de 10.30 a 11.30 h
 • Conferència a càrrec de Mª Teresa Freixes, catedràtica de Dret Constitucional (UAB)
 • de 11.30 a 12 h
 • descans
 • de 12 a 13.30 h Taula rodona V: "Dones i Administració de Justícia". Cristina Riba Trepat, professora titular de Dret Processal (UAB); Carmen Navarro Villanueva, professora titular de Dret Processal (UAB); Núria Reynal Querol, professora lectora de Dret Processal (UAB)
 • de 16 a 17 h
 • "Legislació sobre reproducció, maternitat i cures en l'ordenament jurídic espanyol". Noelia Igareda, professora associada de Filosofia del Dret (UAB)
 • de 17 a 18.30 h
 • Taula rodona VI: "Una mirada diferent a la Filosofia del Dret". Francesca Puigpelat, catedràtica de Filosofia del Dret (UAB); Pilar Giménez, professora titular de Filosofia del Dret (UAB); Daniela Heim, investigadora del Grup Antígona (UAB) ; Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona (UAB); Patsily Toledo, investigadora del Grup Antígona (UAB)

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials