UN NÚVOL EN L'HORITZÓ
Entendre els mitjans en l'era de la informació 2.0

Els mitjans tradicionals han esdevingut digitals per gràcies a les noves vies de difusió i els nous dispositius de consum. El "consum" d'informació es dona ara de manera continuada, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, convertint-lo gairebé en quelcom ordinari i quotidià, sense importància, fent potser baixar la guàrdia a l'espectador. El contingut de la informació pot tenir caires molt diferents depenent de qui sigui l'emissor. Els efectes i els perills que tradicionalment tenien els mitjans s'han multiplicat de forma exponencial.

Dins d'aquest context trobem molts elements d'anàlisi. Qui és el responsable dels missatges? Tenen aquests intencions amagades? Com es construeixen? Estan prou preparat els consumidors d'informació per veure que hi ha darrera del núvol informatiu?

En aquesta exposició bibliogràfica trobareu llibres, llibres electrònics, articles de revista i enllaços representatius de les diferents matèries referents a aquest complex tema.

 

“The media's the most powerful entity on earth.
They have the power to make the innocent guilty
and to make the guilty innocent, and that's power.
Because they control the minds of the masses.”
- Malcolm X

Les càrregues policials contra les manifestacions d'estudiants a València
TV3 Xarxes socials Intereconomia
Policia nacional agrede a los estudiantes
Batalla campal en Valencia
Creix la tensió entre estudiants i policia La Policía Nacional agrede a los estudiantes en València (vídeo a Youtube) La batalla campal de Valencia


 

BCHG - Març 2012