PRESENTACIÓ

 


La Diplomatura de Relacions Laborals va ser un projecte de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte interdisciplinari que es va iniciar tímidament i que s’ha anat consolidant. El professorat provinent de formacions acadèmiques complementàries (Economia Aplicada, Empresa, Psicologia i Sociologia) van vehicular els seus esforços amb els companys de la Facultat de Dret per impartir amb èxit la docència en aquesta titulació. Perquè havia de ser el referent d’una interdisciplinarietat autèntica, perquè sabíem que aquesta transversalitat era possible a la UAB, que ho podríem fer, vàrem compartir inquietuds amb companys d'altres Facultats i vàrem anar adquirint compromisos i assolint reptes. Qui no recorda l'avaluació institucional de la qualitat universitària (1996) quan acabava de sortir tot just la primera promoció de Diplomats en Relacions Laborals? I l’inici de les pràctiques externes convocant a totes les forces econòmiques i socials del Vallès Occidental? Uns alumnes que lluitaven pel segon cicle (“Volem el segon cicle, Ja!”) segons deia una pancarta a l’Aulari "nou" on s’impartia la docència. Delegats i delegades que tenien un compromís amb els seus companys i una titulació que començava. Il·lusió i projectes, la força que dóna la universitat i la joventut que vol veure acomplerts aquells. La celebració dels cinc anys, dels deu anys, dels quinze i ara dels vint. L’antiga Diplomatura va tenir continuïtat durant uns anys amb la Llicenciatura de segon cicle de Ciències del Treball. Avui mirem amb satisfacció el recorregut, el curs passat va sortir la primera promoció de Graduats en Relacions Laborals. Els nostres Alumni ocupen avui llocs de responsabilitat en empreses i institucions i expliquen als actuals estudiants les seves trajectòries professionals, l'esforç i la tenacitat.

Voldria recordar als anteriors degans i a la degana de la Facultat de Dret que van ajudar a arribar a aquest moment: el Dr. Isidre Molas que va assumir el compromís d’una nova titulació a la nostra Facultat, el Dr. Manuel Gerpe que departia amigablement amb els delegats i les delegades que li demanaven visita en una recordada segona promoció, el Dr. Manuel Cachón que estava a la disposició dels alumnes a tota hora i compartia les seves inquietuds vers el segon cicle, el Dr. Joaquim Ferret que va assistir a l’inici del segon cicle de Ciències del Treball, la Dra. Francesca Puigpelat que va iniciar unes Jornades sobre dones i drets amb una predisposició als temes relacionats amb la situació laboral de la dona en el mercat de treball i finalment, el meu antecessor, el Dr. Josep M. de Dios que durant el seu mandat es van iniciar els estudis del Grau de Relacions Laborals.

En aquests XX anys hem ensenyat teoria i pràctica, hem intentat formar promocions en aquesta interdisciplinarietat que caracteritza la titulació, però sobretot hem intentat formar a persones per saber tractar a les persones. Transmetre això és per a nosaltres el millor llegat d’aquests vint anys.

Esther Zapater Duque
Degana

Facultat de Dret UAB

 

 

Febrer 2014 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials