Exposició presencial


Cartell de l'exposició presencial


Text que figura en l’exposició presencial


La Biblioteca de Ciències Socials acull l'acte de presentació del llibre La recepció a Catalunya del dret a una bona administració. La governança i el bon govern, del que n’és autor Francesc Mancilla i Muntada. Ha estat editat a Barcelona, per la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Institut d’Estudis Autonòmics, el 2014. La presentació de llibres en el marc de les biblioteques universitàries és una activitat que ens apropa més a la nova missió i als nous usos dels espais als quals han de tendir els serveis bibliotecaris dins l’era digital.

El dret a una bona administració és un dret fonamental incorporat al dret originari europeu mitjançant l’article 6 del Tractat de Lisboa, en què es reconeixia la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea amb el mateix valor que els tractats.

La bona administració en l’àmbit de la UE, inicialment concebuda com a principi general i, posteriorment, com a dret subjectiu, ha estat present en la jurisprudència europea des de l’inici de la tasca del Tribunal de Justícia, així com també per l’acció decisiva del Defensor del Poble Europeu i la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, sense passar per alt el remarcable protagonisme de les recomanacions del Consell d’Europa i la jurisprudència del Tribunal d’Estrasburg.

L’acte, que comptarà amb la presència de l’autor, serà el proper dijous 12 de març a les 18.30 h, en el transcurs del qual hi intervindran Lluís Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB; Juli Ponce, professor del departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la UB, Mercè Corretja, cap de l’àrea de recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics i professora associada de l’àrea de dret administratiu a l’UB i Maria Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica del departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB.

Destacant l’expectació i novetat d’aquest dret, amb la seva recent introducció en el nostre ordenament jurídic, la biblioteca ha preparat una pàgina web on trobareu recursos entorn d’aquesta temàtica a més d’una presentació de la Dra. Teresa Freixes. Així mateix, també, dins l’espai de l’acte –a la Sala de catàlegs i a l’expositor exterior- es projectarà un audiovisual i es mostrarà un petit conjunt de llibres entorn la temàtica del dret a una bona administració, el bon govern i la governança. Cal destacar que s’han creat expressament per a l’avinentesa un cartell, obra de Luisa Guerrero (Asy), i un collage-dibuix de Josep Vicens-i-Planagumà, que intenten d’una manera allegòrica recrear, respectivament, la solidesa d’aquest nou dret i alhora l’expectació creada en l’àmbit de la ciutadania davant de les seves institucions de govern.

Josep Vicens-i-Planagumà / març 2015 / Biblioteca Ciències Socials - UABFotografies del acte

 Presentació del llibre a YouTube

Presentació en .pps (Descarregar arxiu)Febrer 2015 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials