Capitell del claustre de Santa Maria de l'Estany amb escena joglaresca

JORNADA INTERDISCIPLINAR
EN TEMPS DEL ROMÀNIC

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres, (23)-24-(25) març 2017

Campus d'excel·lència internacional U A B