20 de febrer, dia mundial

20 de febrer, Dia mundial de la Justícia Social

"La celebració del Dia Mundial de la Justícia Social busca donar suport a la tasca de la comunitat internacional encaminada a eradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a tots.

La justícia social és un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins els països i entre ells. Per a les Nacions Unides la recerca de la justícia social universal representa el nucli de la seva missió en la promoció del desenvolupament i la dignitat humana.

L'adopció per l'Organització Internacional del Treball (OIT) de la Declaració sobre la justícia social per a una globalització equitativa és un bon exemple d'aquest compromís. La Declaració es centra a garantir resultats equitatius per a tothom a través de l'ocupació, la protecció social, el diàleg social i els principis i drets fonamentals en el treball.

L'assoliment d'aquesta justícia social està també estretament vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible"

 El 26 de novembre de 2007, l'Assemblea General declara que, a partir del seu seixantè tercer període de sessions, el 20 de febrer de cada any se celebrarà el Dia Mundial de la Justícia Social"

Font: Organització de les Nacions Unides