A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici   La facultat  Presentació 
Facultat de Dret

En nom del col·lectiu de professors i de personal d’administració i de serveis un donem la benvinguda a la Facultat de Dret, a través de la nostra web.

La Facultat de Dret de la UAB, amb més de 40 anys d’existència, inicia aquest curs acadèmic 2015-2016 amb l’objectiu de seguir consolidant l’excel·lència que ja ens reconeixen a nivell nacional i internacional. Un objectiu que assolim des del compromís d’una universitat pública i de qualitat, compromesa amb la societat, que té com a trets distintius del seu model docent i de recerca, la internacionalització, la transferència i la responsabilitat.

Els estudis que impartim a la nostra Facultat pretenen dotar als nostres estudiants d’una sòlida formació intel·lectual que alhora es fonamenti en els valors essencials per a una concepció de la societat més justa i que els hi permeti el millor accés a les professions vinculades a les nostres titulacions. La qualitat de la docència, reconeguda pels propis estudiants, es fonamenta en un model d’aprenentatge que es basa en el treball continuat i l’esforç sostingut, en la transversalitat dels coneixements, en el foment de l’esperit crític i l’argumentació. En els darrers cursos, l’equip d’oratòria de la Facultat de Dret ha guanyat i ha tingut presència en concursos nacionals i d’oratòria. Igualment, el darrer curs l’equip d’estudiants que va representar la nostra facultat en els concursos jurídics internacionals Moot Court i davant la Cort Penal Internacional es va posicionar en les primeres posicions.

Aquest curs continuarem treballant per l’excel·lència, amb tot l’esforç que això representa per part del professorat, del personal d’administració i de serveis i, per descomptat, dels estudiants. Encetarem nous projectes nacionals i internacionals, pels quals hem treballat amb esforç i ambició i continuarem obrint-nos cap a la societat, des d’una perspectiva de responsabilitat social i de participació. Seguirem potenciant la col·laboració més estreta tant amb altres universitats, com amb els operadors econòmics i socials. La taxa d’empleabilitat dels alumnes formats a la nostra facultat és una dada objectiva que ens mostra l’encert de la nostra metodologia.

A través d’aquest lloc web obtindreu informació detallada de tots els estudis que s'imparteixen a la Facultat, dels seus professors i de totes les activitats que s'hi desenvolupen. Alhora, és també és un instrument dinàmic i participatiu i per això, els membres de l'equip del deganat volem estar atents a les vostres demandes i suggeriments (dg.dret@uab.cat) per fer, entre tots, una Facultat encara millor.

L’equip de govern de la Facultat, com sempre, ens posem a la disposició de tota la comunitat del centre i us desitgem que tots plegats tinguem un molt bon curs acadèmic 2015-2016 a la Facultat de Dret


Dra. Esther Zapater Duque
Degana

Inici Mapa del Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona