Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs d'Estudis Empresarials)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs d'Estudis Empresarials

Codi Assignatura Quadrimestre Tipus Cr. Teo. Cr. Pràc. Grups de Teoria Departament
24821 Idioma Empresarial I. Avançat - Anglès 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24823 Idioma Empresarial I. Introducció - Anglès 1r Semestre, 2n Semestre, Estiu optativa Grup 10, Grup 20, Grup 60, Grup 30, Grup 80, Grup 50
24787 Comptabilitat Superior 2n Semestre, 1r Semestre obligatoria Grup 60, Grup 50, Grup 20, Grup 10
24790 Direcció d'Empresa I 2n Semestre, 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24792 Direcció Financera I 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24810 Dret Industrial i Contractes Mercantils 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20275 Empresa i Societat 2n Semestre optativa Grup 50
20245 Estadística I 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
20251 Estadística II 2n Semestre obligatoria Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
20254 Fiscalitat de l'Empresa 2n Semestre, 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24822 Idioma Empresarial II. Avançat - Francès 2n Semestre optativa Grup 50
24824 Idioma Empresarial II. Introducció - Francès 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20274 Història de l'Empresa Estiu optativa Grup 50
24819 Història Econòmica d'Espanya 1r Semestre optativa Grup 50
24825 Investigació Operativa 2n Semestre obligatoria Grup 10, Grup 50
20250 Matemàtica Financera 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
20276 Metodologia i Tècniques d'Investigació Social 2n Semestre optativa Grup 10
20256 Microeconomia 1r i 2n, 1r Semestre, 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 20, Grup 50
20262 Sociologia de l'Empresa 1r Semestre obligatoria Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24830 Sociologia del Consum 1r, 1r Semestre optativa Grup 60, Grup 10, Grup 50
28326 Iniciació al francès (assignatura Campus) 1r Semestre, 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
26304 Francès oral 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
24789 Informàtica de Gestió 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs d'Estudis Empresarials Tercer curs d'Estudis Empresarials