Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs d'Estudis Empresarials)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs d'Estudis Empresarials

Codi Assignatura Quadrimestre Tipus Cr. Teo. Cr. Pràc. Grups de Teoria Departament
24821 Idioma Empresarial I. Avançat - Anglès 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24823 Idioma Empresarial I. Introducció - Anglès 1r Semestre, 2n Semestre, Estiu optativa Grup 10, Grup 20, Grup 60, Grup 30, Grup 80, Grup 50
24781 Economia Espanyola i Mundial 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24822 Idioma Empresarial II. Avançat - Francès 2n Semestre optativa Grup 50
24824 Idioma Empresarial II. Introducció - Francès 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24786 Història Econòmica Mundial 2n Semestre obligatoria Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24780 Introducció a la Comptabilitat 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24782 Introducció a l'Economia 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24785 Introducció a l'Economia de l'Empresa 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24784 Introducció al Dret i al Dret Mercantil 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24783 Matemàtiques Aplicades a l'Empresa 1r Semestre, 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
28326 Iniciació al francès (assignatura Campus) 1r Semestre, 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
26304 Francès oral 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs d'Estudis Empresarials Tercer curs d'Estudis Empresarials