Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs d'Estudis Empresarials)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs d'Estudis Empresarials

Codi Assignatura Quadrimestre Tipus Cr. Teo. Cr. Pràc. Grups de Teoria Departament
24804 Anàlisi d'Estats Financers 1r Semestre, 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50, Grup 70
24821 Idioma Empresarial I. Avançat - Anglès 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24823 Idioma Empresarial I. Introducció - Anglès 1r Semestre, 2n Semestre, Estiu optativa Grup 10, Grup 20, Grup 60, Grup 30, Grup 80, Grup 50
24805 Auditoria Interna i de Gestió 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24796 Comptabilitat de Costos 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24797 Comptabilitat de Gestió 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24806 Comptabilitat Mediambiental 1r Semestre optativa Grup 10
24807 Comptabilitat Pública Estiu optativa Grup 50
24808 Consolidació d'Estats Financers (Comptabilitat dels Grups d'Empreses) 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24809 Creació d'Empreses 1r Semestre, 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20261 Direcció Comercial I (Anàlisi i Investigació Comercials) 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
20269 Direcció Comercial II (Polítiques de Màrqueting) 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24802 Direcció d'Empresa II 2n Semestre, 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24801 Direcció Financera II 2n Semestre, 1r Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24810 Dret Industrial i Contractes Mercantils 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20268 Dret Laboral 2n Semestre troncal Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
24811 Economia de l'Empresa Asseguradora 2n Semestre optativa Grup 10
20282 Economia de l'Empresa Bancària 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24813 Economia de l'Organització Industrial 1r Semestre optativa Grup 50
20275 Empresa i Societat 2n Semestre optativa Grup 50
20280 Estratègies de Comunicació i Imatge Empresarial 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20281 Fiscalitat Internacional Estiu optativa Grup 50
24822 Idioma Empresarial II. Avançat - Francès 2n Semestre optativa Grup 50
24824 Idioma Empresarial II. Introducció - Francès 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24817 Gestió de la Producció 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24818 Gestió de l'Empresa en els Mercats Financers 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
20274 Història de l'Empresa Estiu optativa Grup 50
24819 Història Econòmica d'Espanya 1r Semestre optativa Grup 50
24825 Investigació Operativa 2n Semestre obligatoria Grup 10, Grup 50
20266 Macroeconomia 1r Semestre obligatoria Grup 10, Grup 20, Grup 50, Grup 60
20276 Metodologia i Tècniques d'Investigació Social 2n Semestre optativa Grup 10
20256 Microeconomia 1r i 2n, 1r Semestre, 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 20, Grup 50
24829 Política Econòmica i Anàlisi Cojuntural 2n Semestre optativa Grup 10, Grup 50
24828 Política Econòmica d'Empresa (PEE) Estiu optativa Grup 50
24830 Sociologia del Consum 1r, 1r Semestre optativa Grup 50, Grup 10
24831 Tècniques d'Investigació Social: Anàlisi de Mercats 2n Semestre, 1r Semestre optativa Grup 10, Grup 50
28326 Iniciació al francès (assignatura Campus) 1r Semestre, 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
26313 Tributació internacional 1r Semestre Lliure Elecció Grup 1
26304 Francès oral 2n Semestre Lliure Elecció Grup 1
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs d'Estudis Empresarials Segon curs d'Estudis Empresarials