Inici > Empresarials > Cursos semipresencials > Oferta de cursos

Programa de cursos de seguiment semipresencialTot i que la Diplomatura en Ciències Empresarials s’ofereix només en la modalitat presencial, com a complement de l’oferta docent la Facultat dóna la possibilitat de cursar algunes assignatures de manera diferent, organitzant un grup “virtual”   pensat especialment per a poder fer el seguiment dels estudiants per aquesta via.

Característiques
 Oferta de cursos 
Matemàtica Financera
Comptabilitat de Gestió
Anàlisi d'estats financers
Metodologia específica de treball:
  • En el moment de la sol·licitud, els estudiants hauran d'indicar les seves preferències relatives a l'horari de les sessions presencials del curs.
  • Cada estudiant serà assignat (en funció de les preferències que doni a la matricula) a un horari específic on es desenvoluparan les sessions presencials; i a un tutor, responsable tan de les sessions com del seguiment de l’estudiant, i a qui caldrà consultar i presentar els diferents exercicis proposats.
  • Al iniciar el curs es proporcionarà a cada estudiant el calendari específic de sessions a les que ha d’assistir, dins l’horari triat, i que sumaran un total de 7 sessions presencials per semestre.
  • L’assistència a les sessions presencials específiques programades és obligatòria, i en cas que les absències superin el 20% del total de les previstes per a cada estudiant, els exercicis presentats computaran a la meitat, de manera que caldrà treure una nota superior a 6 per a superar l’assignatura.
Requisits d'admissió:
  • Places disponibles: 60
  • Tindran consideració preferent els estudiants amb més de 42 crèdits superats, i dels que es tinguin proves documentals d’haver seguit l’assignatura el curs anterior. També els que els manca menys de 40 crèdits per acabar la carrera.
Data de la sessió de presentació del grup:
el primer dia lectiu corresponent a l’horari assignat per a les sessions presencials (dimarts 6 d'octubre o divendres 9 d'octubre segons l'horari assignat).  El lloc s’anunciarà a la llista d'admesos publicada en aquesta pàgina el dimecres 2 d'octubre de 2009.

Més informació: Glòria Estapé Dubreuil, despatx 208

Relació d'admesos al grup semipresencial de Matemàtiques Aplicades a l'Empresa (Grup 70) (pdf MB)
Sol·licitud d'inscripció al grup semipresencial MAE (pdf: 0.06 MB)